fbpx
Share

Stopniowanie przymiotników w języku angielskim wiąże się z poznaniem i stosowaniem pewnych zasad. Przymiotniki mogą być jedno, dwu, trzy, i wielosylabowe. I właśnie na owych sylabach będziemy bazować.

1. Przymiotniki 1-sylabowe: stopień wyższy tworzymy przez dodanie końcówki –er, natomiast w stopniu najwyższym przymiotnik otrzymuje końcówkę –est. Pamiętaj, że przed każdym przymiotnikiem w stopniu najwyższym wstawia się słowo the. Popatrz:

 stopień równy
stopień wyższy
 stopień najwyższy
 tall – wysoki
 taller – wyższy
 the tallest – najwyższy
 short – niski, krótki
 shorter – niższy, krótszy    
 the shortest – najniższy, najkrótszy
 cheap – tani
 cheaper – tańszy
 the cheapest – najtańszy

 

W przypadku przymiotników 1-sylabowych kończących się na –e, stopień wyższy tworzymy przez dodanie samego –r, a stopień najwyższy –st.

 stopień równy
stopień wyższy
 stopień najwyższy
 large – duży
larger – większy  
the largest – największy
 nice – ładny, miły
nicer – ładniejszy, milszy
the nicest – najładniejszy, najmilszy
 wide – szeroki
wider – szerszy
the widest najszerszy

W przypadku przymiotników 1-sylabowych, w których występuje pojedyncza spółgoska + pojedyncza samogłoska + pojedyncza spółgłoska, podwajamy ostatnią spółgłoskę, a następnie dodajemy –er w stopniu wyższym i –est w stopniu najwyższym.

 stopień równy
stopień wyższy
 stopień najwyższy
big – duży
bigger – większy
the biggest – największy
thin – chudy
thinner – chudszy
the thinnest – najchudszy
slim – szczupły
slimmer – szuplejszy
the slimmest – najszczuplejszy

 2. Przymiotniki 2-sylabowe kończące się na –y:  najpierw -y zamieniamy na -i. Następnie w stopniu wyższym dodajemy –er, a w stopniu najwyższym –est.

 stopień równy
stopień wyższy                  stopień najwyższy
healthy – zdrowy
healthier – zdrowszy
the healthiest – najzdrowszy
preety – ładny
preetier – ładniejszy
the preetiest – najładniejszy
heavy – ciężki
heavier – cięższy
the heaviest – najcięższy

 

3. Pozostałe 2-sylabowe przymiotniki oraz 3 i więcej: tu nie dodajemy żadnej końcówki do przymiotnika. Natomiast musimy przed przymiotnikiem w stopniu wyższym wstawić more (więcej/bardziej) lub less (mnie), nastomiast w stopniu najwyższym dodajemy the most (najbardziej) lub the least (najmniej).

 stopień równy
stopień wyższy
 stopień najwyższy
interesting – interesujący
more/less interesting – bardziej/mniej interesujący
the most/least interesting – najbardziej/najmniej intereujący
boring – nudny
more/less boring – bardziej/mniej nudny
the most/least boring – najbardziej/najmniej nudny
tiring – męczący
more/less tiring – bardziej/mniej męczącythe most/least tiring – najbardziej/najmniej – męczący

 

4. Wyjątki: Istnieją także wyjątki, które trzeba zwyczajnie zapamiętać. Wśród nich:

 

 stopień równy
stopień wyższy              stopień najwyższy
bad – zły
worse – gorszy
the worst – najgorszy
good – dobry
better – lepszy
the best – najlepszy
far – daleki
further – dalszy

farther

the furthest – najdalszy

the farthest

many – dużo
more – więcej
the most – najwięcej
much – dużo
more- więcej
the most – najwięcej
little – mało
less – mniej
the least – najmniej

 

Zapisz

Share