ADVERBS OF FEQUENCY & ADVERBIAL PHRASES position in a sentence | Przysłówki częstotliwości i frazy przysłówkowe

Podziel się tym postem ze znajomymi:)

 

ADVERBS OF FREQUENCY – przysłówki częstotliwości

 

Position of adverbs of frequency in a sentence. Miejsce przysłówka częstotliwości w zdaniu.

We put adverbs of frequency between subject and object of a sentence e.g.

Przysłówek częstotliwości wstawiamy pomiędzy podmiot i oczeczenie w zdaniu np.

 

We       usually       watch     TV at the weekend.

SUBJECT         adverb                OBJECT

 (podmiot)     of frequency       (orzeczenie)

                         (przysłówek)

 

However, if there is ‘to be’ verb then you mustn’t seperate subject and object of a sentence!! Look!

Jeśli jednak w zdaniu występuje czasownik ‘to be’ – (być), wówczas nie wolno rozdzielać podmiotu i orzeczenia! Spójrz!

 

    She           is           always      late.

     SUBJECT        OBJECT               adverb              

    (podmiot)       (orzeczenie)   of frequency

                                                        (przysłówek)

 

Adverbial phrases (examples in the table below) have a different position in a sentence. They should be placed at the end of a sentence.

Frazy przysłówkowe (zaprezentowane w poniższej tabeli) mają nieco inną pozycję w zdaniu. Powinny one zostać umieszczone na końcu zdania.

 

go to EXERCISES

Podziel się tym postem ze znajomymi:)