fbpx
Share

brolly (=umbrella) – parasol
Take your brolly because it is going to rain.

Weź parasolkę, bo zanosi się na deszcz.

 

 

 

 

 

 

 

kip (=nap) – drzemka

I am so tired after school and I need to get some kip.

Jestem tak zmęczony po szkole, że muszę się zdrzemnąć.    

 

 

 

 

 

 

lolly (=money) – forsa, kapusta

I need some lolly. Lend me $10.

Potrzebuję forsy. Pożycz mi $10.

 

 

 

 

 

 

                                                      

                                                       

 

 

 

telly (=TV) – telewizja

What’s on telly tonight?

Co jest dziś w telewizji?

 

Share