fbpx
Share

 

CEO (Chief Executive Officer) /Managing Director

CIO (Chief Information Officer)

PA (Personal Assistant)

HRM (Human Resources Manager)

Director R&D (Director of Research and Development)

PRO (Planning and Reporting Officer)

CFO (Chief Financial Officer)

Marketing Consultant

a niche product – produkt niszowy

a retailer – detalista   retail – sprzedaż detaliczna   sth retails at – coś kosztuje w detalu

a selling point – zaleta towaru

a slogan – slogan

a stand – stoisko

a supervisor – przełożony   to supervise – nadzorować   supervision – nadzór

a warehouseman – magazynier   a warehouse – magazyn

a wholesaler – hurtownik   wholesale – hurtowy, hurtem wholesale – sprzedaż hurtowa

brand awarness – świadomość marki

branding – kreowanie marki

a brochure – broszura

budget – budżet

bulk orders – zamówienie hurtowe

by cash – gotówką

by draft/ by transfer/ by bank – przelewem

to carry out market research – przeprowadzać badania rynku

cash-flow problems – problemy z przepływem gotówki

core skills – podstawowe umiejętności

to cover overheads – pokrywać koszty ogólne

exhibitions – wystawy

a fair – targi

financial performance – wynik finansowy

free samples – darmowe próbki

hands-on – praktyczny, bezpośredni

hyped-up (informal) – rozreklamowany

income/revenue – dochód

an increase – wzrost   to increase – wzrastać

an innovation – innowacja, nowość   innovative – innowacyjny, nowatorski      an innovator – innowator                         

an input – wkład

an interest rate – stopa procentowa

know-how – specjalistyczna wiedza

to launch – wprowadzić na rynek

a leaflet – ulotka

liability – odpowiedzialność   liable – odpowiedzialny

to log on/in – zalogować się

to log off/out – wylogować się

to multiply – mnożyć

output – produkcja

to outsell – sprzedawać się lepiej niż

payment terms – warunki płatności

a ploy – chwyt, sztuczka

point-of-sales display – pkt sprzedazy

prohibitive – wygórowany (o cenach)   to prohibit – zakazywać     prohibition – zakaz

publicity – rozgłos, reklama   to publicise – nadawać rozgłos

purchase – zakup     to purchase – nabywać

recruitment – rekrutacja, nabór   to recruit – rekrutować

to repay a loan/money – spłacać pożyczkę/pieniądze

retail stores – sklepy detaliczne

to soar – wzrastać gwałtownie

sponsorship – sponsoring       a sponsor – sponsor     to sponsor – sponsorować

a supplier – dostawca       to supply – zaopatrywać       supply – zaopatrzenie, dostawa

tax – podatek

to be computer literate – umieć obsługiwać komputer

to be demoted – zostać zdegradowanym

to be promoted – dostać awans

to be keen to do sth – być zainteresowanym zrobieniem czegoś

to be passed over for promotion – zostać pominiętym przy awansie

to be shortlisted – zostać umieszczonym na liście kandydatów branych pod uwagę

to be snowed under with work – być zasypanym pracą

to come up to the ranks – awansować

to dispatch – wysyłać

to get turned down for a job – nie dostać pracy

to hit a glass ceiling – napotykać trudności (nie móc przebić się wyżej)

to market – reklamować   a market – giełda, rynek zbytu

to meet a deadline – zdążyć w terminie

to miss a deadline – nie zdążyć w terminie

to meet targets – osiągnąć założone cele

to miss targets – nie osiągnąć założonych celów

to place an order – złożyć zamówienie

to pull the wool over sb’s eyes – mydlić komuś oczy

turnover – obrót, rotacja personelu

upmarket – bogaty, drogi, ekskluzywny

workload – obciążenie

workplace – miejsce pracy

to write a business plan – pisać biznes plan

 

 

PDFversion

 

 

 

Share