fbpx
Share

COUNTABLE NOUNS rzeczowniki policzalne to te, które można policzyć, a więc i stworzyć im liczbę mnogą np. a leg – two legs. Przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej stawiamy a, an lub the.

UNCOUNTABLE NOUNS rzeczowniki niepoliczalne to te, których policzyć nie można, a więc i stworzenie im liczby mnogiej jest niewykonalne np. w języku polskim mówimy Pieniądze są ważne, a w języku angielskim Money is important (a nie Moneys are important). Przed rzeczownikami niepoliczalnymi nigdy nie stawia się a czy an. Możliwe jest wstawienie słowa the, some lub any.

Gdyby tak przyjrzeć się wyrazom zamieszczonym w tabeli, dojdziemy do wniosku, że rzeczowniki niepoliczalne (uncountable nouns) to te, które:

  1. są płynami (water, milk, coffee)
  2. są sypkie (flour, rice)
  3. są abstrakcyjne (love, happiness)

 

 

Jeśli chcemy zadać pytanie o ilość musimy użyć innych słówek w celu stworzenia pytania o rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

  1. o rzeczowniki policzalne (czyli te, które mają liczbę mnoga) pytamy się następująco:How many oranges have you got? Ile masz pomarańczy?
  2. o rzeczowniki niepoliczalne (czyli te, które nie mają liczby mnogiej) pytamy:  How much sugar has he got? Ile on ma cukru?

Kiedy zadajesz pytanie o cenę towaru (nie jest tu istotne czy pytasz o pomidory, które są policzalne czy o mąkę, która nie jest) zawsze zadajemy pytanie: How much is it? / How much are they?  lub How much does it cost? / How much do they cost?

Share