SPEECH

MOWA

direct speech

NIEZALEŻNA

indirect = reported

ZALEŻNA

PRESENT SIMPLE

Tom: ‘She is angry’.  

‘Ona jest zła’.

Sarha: ‘I work at school’.

‘Ja pracuję w szkole.’

PAST SIMPLE

Tom said (that) she was angry.

Tom powiedział, że ona jest zła.

Sarha said (that) she worked at school.

Sarha powiedziała, że ona pracuje w szkole.

PRESENT CONTINUOUS

Dad: ‘Tom is playing football’.

‘Tom gra w piłkę nożną.’

PAST CONTINUOUS

Dad said (that) Tom was playing football.

Tata powiedział, że Tom gra w piłkę nożną.

PAST SIMPLE

‘We watched an interesting film.’

 

‘My oglądaliśmy interesujący film.’

PAST PERFECT SIMPLE

They said (that) they had watched an interesting film.

Oni powiedzieli, że oni oglądali interesujący film.

PRESENT PERFECT SIMPLE

Tom: ‘She has gone out’.

Ona wyszła.’

PAST PERFECT SIMPLE

Tom said (that) she had gone out.

Tom powiedział, że ona wyszła.

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

Lucy: ‘I have been working in ABC company since 2006’.

‘Pracuję w firmie ABC od 2006 roku.’

PAST PERFECT CONTINUOUS

Lucy said (that) she had been working in ABC company since 2006.

Lucy powiedziała, że ona pracuje w firmie ABC od 2006 roku.

PAST CONTINUOUS

Dorothy: ‘My husband was watching TV’.

 

‘Mój mąż oglądał telewizję.’

PAST PERFECT CONTINUOUS

Dorothy said (that) her husband had been watching TV.

Dorothy powiedziała, że jej mąż oglądał telewizję.

FUTURE SIMPLE

Tina: ‘I will be a politician’.

Będę politykiem.’

FUTURE SIMPLE IN THE PAST

Tina said (that) she would be a politician.

Tina powiedziała, że ona będzie politykiem.

FUTURE CONTINUOUS

Maria: ‘I will be learning’.

‘Będę się uczyć.’

FUTURE CONTINUOUS IN THE PAST

Maria said (that) she would be learning.

Maria powiedziała, że ona będzie się uczyć.

PAST PERFECT

Trevor: ‘I had drunk 2 beers.’

‘Wypiłem 2 piwa.’

PAST PERFECT

Trevor said (that) he had drunk 2 beers.

Trevor powiedział, że on wypił 2 piwa.

PAST PERFECT CONTINUOUS

Bob: ‘I had been dancing at the party’.

 

‘Tańczyłem na przyjęciu.’

PAST PERFECT CONTINUOUS

Bob said (that) he had been dancing at the party.

Bob powiedział, że on tańczył na przyjęciu.

can

Rita: ‘I can dance.’

‘Umiem tańczyć.’

could

Rita said (that) she could dance.

Rita powiedziała, że ona umie tańczyć.

could

Lola: ‘I could win the competition.’

‘Mogłam wygrać ten konkurs.’

could

Lola said (that) she could win the competition.

Lola powiedziała, że ona mogła wygrać tamten konkurs.

may

Dylan: ‘I may help her.’

‘Mogę jej pomóc.’

might

Dylan said (that) he might help her.

Dylan powiedział, że on może jej pomóc.

should

Mother: ‘You should clean your room’.

Ty powinieneś posprzątać swój pokój.’

should

Mother said (that) I should clean my room.

Mama powiedziała, że ja powinienem posprzątać mój pokój.

must

 

Mr Brown: ‘Children must learn Maths’.

 

Dzieci muszą uczyć się matematyki.’

 

 

 

 

Lucy: ‘I must call my father’.

‘Muszę zadzwonić do mojego taty.’

 

 

 

 

Tony: ‘I must leave on Monday’.

 

‘Muszę wyjechać w poniedziałek.’

 

1) must – wyraża stale obowiązującą regułę, nakaz lub zakaz np.

Mr Brown said (that) children must learn Maths.

Pan Brown powiedział, że dzieci muszą uczyć się matematyki.

 

2) had to – dla wyrażenia teraźniejszości w mowie niezależnej

Lucy said (that) she had to call her father.

Lucy powiedziała, że ona musi zadzwonić do swojego taty.

 

3) would have to – dla wyrażenia przyszłości w mowie niezależnej

Tony said (that) he would have to leave on Monday.

Tony powiedział, że on będzie musiał wyjechać w poniedziałek.

Mowa niezależna (direct speech) to dosłowne przytaczanie, czy też cytowanie tego, co ktoś powiedział np.

Ona powiedziała: „Ja kupiłam sobie nową sukienkę”.

She said: ‚I bought a new dress’.

 

Mowa zależna (indirect speech) to relacjonowanie tego, co ktoś powiedział. Mowy zależnej używamy np. kiedy przekazujemy komuś jakąś plotkę. A więc zdanie o nowej sukience w mowie zależnej, wygląda następująco:

Ona powiedziała, że (ona) kupiła sobie nową sukienkę.

She said that she had bought a new dress.

 

Mowa zależna wymaga od nas ‚cofnięcia się’ o jeden czas. Prezentuje to powyższa tabelka, którą musisz dokładnie przeanalizować. Dla przykładu, jeśli zdanie w mowie niezależnej zostało wypowiedziane w czasie Present Simple, musimy je ‚przerobić’ na Past Simple w mowie zależnej. Popatrz na:

A. TWORZENIE ZDAŃ OZNAJMUJĄCYCH 

Mowa niezależna     Tina: ‚I am bored’. Jestem znudzona.

Mowa zależna          Tina said that she was bored. Tina powiedziała, że ona jest znudzona.

 

Mowa niezależna     George: ‚I worked for ABC company’. Pracowałem dla firmy ABC.

Mowa zależna           George said that he had worked for ABC company. George powiedział, że on pracował dla firmy ABC. 

 

B. TWORZENIE PYTAŃ

Pytania w mowie zależnej wyglądają jak zdania oznajmujące. Należy tu jedynie pamiętać o dodaniu słowa if lub whether.

Pytanie niezależne: Lucy: ‚Do you work?’ Czy ty pracujesz?

Pytanie zależne: Lucy asked me if I worked. Lucy spytała mnie czy ja pracuję.

 

Pytanie niezależne: Mark: ‚Were you at school?’ Czy ty byłeś w szkole?

Pytanie zależne: Mark asked me if I had been at school. Mark spytał mnie czy ja byłem w szkole.

 

C. TWORZENIE ZDAŃ ROZKAZUJĄCYCH I PROPOZYCJI

Aby stworzyć zdanie rozkazujące w mowie zależnej konieczne jest dodanie słów told sb to … czyli kazać komuś coś zrobić; powiedzieć,żeby ktoś coś zrobił. Spójrz na przykłady:

Mowa niezależna:  Mum: ‚Clean your room!’ Posprzątaj swój pokój!

Mowa zależna: Mum told me to clean my room. Mama powiedziała mi, żebym posprzątał mój pokój.

 

W przypadku rozkazów z użyciem przeczenia (not):

Mowa niezależna: The teacher: ‚Do not cheat!’ Nie ściągajcie!

Mowa zależna: The teacher told us not to cheat. Nauczyciel powiedział nam, żebyśmy nie ściągali.

 

Gdy chcemy stworzyć propozycję, prośbę w mowie zależnej musimy użyć słowa asked sb to… czyli poprosić kogoś o zrobienie czegoś.

Mowa niezależna: Mother: ‚Please help me in the kitchen’ Proszę pomóż mi w kuchni.

Mowa zależna: Mother asked me to help her in the kitchen. Mama poprosiła mnie, żebym pomogła jej w kuchni.

!!!!!!! Zwróć uwagę na słowa zaznaczone na niebiesko.Musisz pamiętać, że (nawet w języku polskim) w mowie zależnej należy je zmienić. Pod spodem małe przypomnienie, jak to działa. Pamiętaj także, że w mowie zależnej występują również inne zmiany.

 

   

    

DIRECT SPEECH

mowa niezależna

INDIRECT=REPORTED SPEECH

mowa zależna

herethere
nowthen
todaythat day
tomorrowthe next day
next weekthe following week
yesterdaythe day before, the previous day
last wekthe week before, the previous week
thisthat
thesethose
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCISES