fbpx

 

Gramatyka angielska w wersji online wreszcie na moim blogu! Zadania dostępne także w pdf 🙂

 

Possessive adjectives – przymiotniki dzierżawcze (my, your, her, his…):

1. Przymiotniki dzierżawcze – układanie słów w kolejności 

2. Przymiotniki dzierżawcze – tłumaczenia zdań

3. Przymiotniki dzierżawcze – test wyboru

 

         Present Simple:

1. to be – zdania twierdzące

2. to be – zdania przeczące

3. to be – pytania

4. to be – wszystkie formy

 

       Past Simple:

1. Past Simple – tłumaczenia zdań (wszystkie formy)

2. Past Simple – tłumaczenia zdań (pytania przeczenia)

 

      Present Perfect Simple

1. Present Perfect Simple 1 – układanie zdania w danym czasie

2. Present Perfect Simple 2 – tłumaczenia zdań pl-eng

3. Present Perfect Simple 3 – tworzenie pytań

 

       Present Perfect Simple vs Past Simple

1. Present Perfect Simple vs Past Simple 1

2. Present Perfect Simple vs Past Simple 2 

 

       Comparative and superlative adjectives – stopniowanie przymiotników:

1. Stopniowanie przymiotników 1 – słowo w nawiasie

2. Stopniowanie przymiotników 2 – wyrazy

 

 

 

 

 

W zakładce GRAMATYKA  znajdziesz znacznie więcej ćwiczeń gramatycznych w formacie pdf, które już niebawem ukażą się w wersji online 🙂