PAST CONTINUOUS teoria

PAST CONTINUOUS teoria

PAST CONTINUOUS to czas przeszły ciągły. Aby rozróżnić go od czasu PAST SIMPLE wystarczy, że zapamiętasz, że PAST CONTINUOUS opisuje w przeszłości: a) czynność długą, ciągłą b) czynność niedokonaną, a więc niezakończoną. Porównaj zdania: 1. Mama gotowała obiad. My mum...

BE GOING TO

1. WRITE SENTENCES USING BE GOING TO FORM. Example: we / watch / TV / today evening / .                   We are going to watch TV today evening.     1) Tina / sleep / after...

PAST CONTINUOUS exercises

1. WRITE THE SENTENCES IN PAST CONTINUOUS. Napisz zdania w czasie Past Continuous. 1. she / speak / to / her mum / at 7 p.m. / . 2. I / write / the essay / all evening / . 3. they / drink / beer / yesterday at 8 / . 4. Greg / cycle / home / at 2 /. 5. you / tidy /...

PRESENT CONTINUOUS tłumaczenia zdań

Przetłumacz zdania używając PRESENT CONTINUOUS.   1. Czy ty się teraz ubierasz? 2. Monika nie czyta teraz gazety. 3 Czy jego mama je śniadanie w tym momencie? 4. Robię zadanie domowe z angielskiego. 5. Zosia nie idzie dzisiaj do szkoły. 6. Czy Peter myje teraz...
PRESENT SIMPLE

PRESENT SIMPLE

1. I …………………………………… (not, know) what her name ………………… (be). 2. ………………………. she...