fbpx
prefer doing sth czy prefer to do sth – poznaj różnice i zastosowanie

prefer doing sth czy prefer to do sth – poznaj różnice i zastosowanie

Która forma jest poprawna i dlaczego? Mówimy “prefer doing sth” czy “prefer to do sth? Angielskie słowo “prefer” oznacza “woleć, preferować”. Kiedy mówimy o naszych preferencjach, o tym czy coś preferujemy czy nie, możemy mieć na myśli preferencje ogólne lub preferencje, które w filmie nazwałam “konkretne”, gdyż odnoszą się do konkretnego miejsca, czasu lub sytuacji.

 

Preferencje ogólne

Mówiąc “preferencje ogólne” mam na myśli to co w życiu bardziej lubimy, cenimy. Nie ma tu znaczenia ani czas ani miejsce wypowiadanego zdania ani też jakiś ukryty kontekst. Mówiąc to zdanie zwyczajnie wyrażam moją opinię. Konstrukcja jaką zastosujemy to prefer doing sth. Zerknij na przykłady:

Jeśli po “prefer” występuje rzeczownik…

Do you prefer tea or coffee? [to jest pytanie ogólne “Wolisz herbatę czy kawę?” – osoba zadająca pytanie nie pyta mnie co ja chcę w tej chwili, tylko co ja ogólnie bardziej wolę pić, co mi bardziej smakuje]

I prefer tea. [wolę herbatę]

Jeśli chcę odpowiedzieć pełnym zdaniem “Wolę herbatę od kawy” potrzebuję do tego słówka “to” (a nie “than”!!)

I prefer tea to coffee.

Jeśli po “prefer” występuje czasownik…

Pytanie zadajemy następująco:

Do you prefer reading books or watching films? – konstrukcja prefer doing sth
[pytanie ogólne – “Wolisz czytać ksiażki czy oglądać filmy?”]

I prefer reading books.
lub I prefer reading books to watching films.

Zwróć uwagę, że w pytaniach występuje słowo “or”, w odpowiedziach natomiast “to”.

Preferencje konkretne

Preferencje konkretne odnoszą się do konkretnej sytuacji, czasu, czy miejsca, w którym się znajdujemy. Konstrukcja jaką zastosujemy to prefer to do sth.

Jeśli po “prefer” jest rzeczownik…

Would you prefer the book or the film?

I (would) prefer the book.

I (would) prefer the book rather than the film.
[“would” umieściłam w nawiasach, ponieważ jest ono opcjonalne; możemy go użyć lub nie mówiąc o konkretnych preferencjach. Jednak radzę, abyś go używał/a, aby mieć pewność o jaki kontekst nam chodzi].

Co więcej, gdy mówimy o preferencjach konkretnych i chcemy powiedzieć, że wolimy coś bardziej od czegoś innego wykorzystujemy “rather than” a nie “to” jak w przypadku preferencji ogólnych.

Jeśli po prefer jest czasownik…

Wyobraź sobie, że masz wybór. Albo możesz dziś przeczytać książkę “Ojciec Chrzestny” albo też obejrzeć film o tym samym tytule. I właśnie o to Cię pytam:

Would you prefer to read the book or watch the film?

Być może generalnie wolisz oglądać filmy, ale tym razem decydujesz się na książkę.

I (would) prefer to read the book.

I (would) prefer to read the book rather than watch the film.

Zwróć uwagę, że w pytaniach występuje słowo “or”, w odpowiedziach natomiast “rather than”.

LIKE vs WOULD LIKE vs WANT

Poniedziałkowy wpis poświęcam wyjaśnieniu na czym polega różnica znaczeniowa pomiędzy LIKE, WOULD LIKE oraz WANT oraz jak poprawnie używać tych słów i wyrażeń. Mimo, że wyglądają ‘dość’ podobnie to like to nie to samo co would like, a would like to nie want

 

LIKE – lubić

Jeśli w zdaniu po słowie LIKE występuje rzeczownik, sprawa jest praktycznie oczywista.

My dog likes bones. Mój pies lubi kości.

My dog doesn’t like bones. Mój pies nie lubi kości.

Does my dog like bones? Czy mój pies lubi kości?

 

Jeśli po LIKE występuje czasownik, należy pamiętać, że czasownik ten występuje z końcówką –ing. Dopuszczalna jest także forma like + to + bezokolicznik (My dog likes to eat bones).

My dog likes eating bones. Mój pies lubi jeść kości.

My dog doesn’t like eating bones. Mój pies nie lubi jeść kości.

Does my dog like eating bones. Czy mój pies lubi jeść kości?

 

WOULD LIKE – chciałbym/abym (wyraża życzenie)

Gdy po wyrażeniu WOULD LIKE występuje rzeczownik, problemu nie ma.

She would like coffee. Ona chciałaby kawy.

She wouldn’t like coffee. Ona nie chciałaby kawy.

Would she like coffee? Czy ona chciałaby kawy?

(more…)

THERE IS, THERE ISN’T, THERE ARE, THERE AREN’T

THERE IS, THERE ISN’T, THERE ARE, THERE AREN’T

Konstrukcji there is, there are używamy, aby wyrazić, że coś gdzieś się jest, znajduje się (lub też, że gdzieś czegoś nie ma).

 

Dla liczby pojedynczej:   there is – jest, znajduje się              there isn’t – nie ma

Dla liczby mnogiej:         there are – są, znajdują się            there aren’t – nie ma

(more…)

It’s high time… It’s about time…

Konstrukcja It’s high time… oraz It’s about time… oznacza najwyższy czas, żeby… lub najwyższa pora, żeby… Używając tej struktury należy pamiętać o tym, co występuje po niej. I tak np. jeśli chcemy powiedzieć Najwyższy czas, żebyś zaczęła się uczyć po angielsku będzie wyglądać to następująco It’s high time you started learning. Tak więc, jeśli w języku polskim wyrażamy teraźniejszość lub przyszłość, po angielsku należy wstawić Past Simple. Natomiast zdanie To był najwyższy czas, żebyś zaczęła się uczyć w wersji angielskiej wygląda tak It was high time you had started learning. Mówiąc o przeszłości (w języku polskim) po strukturze It was high time należy zastosować Past Perfect!

NEITHER… NOR… | EITHER… OR… | BOTH… AND …

NEITHER… NOR…  ani… ani…

Konstrukcja ta charakteryzuje się tym, że ma znaczenie negatywne, a więc nie możemy dodawać kolejnego przeczenia typu don’t, didn’t itp. Popatrz na przykłady i przeanalizuj je po polsku i po angielsku:

 

I will go neither to Paris nor to London. Nie pojadę ani do Paryża ani do Londynu.

Bob bought neither Ferrari nor Porsche. Bob nie kupił ani Ferrari ani Porsche.

 

EITHER… OR…  albo… albo… 

She will drink either coffee or tea. Ona wypije albo kawę albo herbatę.

They made either cheese cake or apple pie. Oni zrobili albo sernik albo szarlotkę.

(more…)