LIKE vs WOULD LIKE vs WANT

Poniedziałkowy wpis poświęcam wyjaśnieniu na czym polega różnica znaczeniowa pomiędzy LIKE, WOULD LIKE oraz WANT oraz jak poprawnie używać tych słów i wyrażeń. Mimo, że wyglądają ‚dość’ podobnie to like to nie to samo co would like, a would like to nie want

 

LIKE – lubić

Jeśli w zdaniu po słowie LIKE występuje rzeczownik, sprawa jest praktycznie oczywista.

My dog likes bones. Mój pies lubi kości.

My dog doesn’t like bones. Mój pies nie lubi kości.

Does my dog like bones? Czy mój pies lubi kości?

 

Jeśli po LIKE występuje czasownik, należy pamiętać, że czasownik ten występuje z końcówką –ing. Dopuszczalna jest także forma like + to + bezokolicznik (My dog likes to eat bones).

My dog likes eating bones. Mój pies lubi jeść kości.

My dog doesn’t like eating bones. Mój pies nie lubi jeść kości.

Does my dog like eating bones. Czy mój pies lubi jeść kości?

 

WOULD LIKE – chciałbym/abym (wyraża życzenie)

Gdy po wyrażeniu WOULD LIKE występuje rzeczownik, problemu nie ma.

She would like coffee. Ona chciałaby kawy.

She wouldn’t like coffee. Ona nie chciałaby kawy.

Would she like coffee? Czy ona chciałaby kawy?

Czytaj więcej „LIKE vs WOULD LIKE vs WANT”

THERE IS, THERE ISN’T, THERE ARE, THERE AREN’T

Konstrukcji there is, there are używamy, aby wyrazić, że coś gdzieś się jest, znajduje się (lub też, że gdzieś czegoś nie ma).

 

Dla liczby pojedynczej:   there is – jest, znajduje się              there isn’t – nie ma

Dla liczby mnogiej:         there are – są, znajdują się            there aren’t – nie ma

Czytaj więcej „THERE IS, THERE ISN’T, THERE ARE, THERE AREN’T”

WISH żałuję, że… chciałbym… życzyłbym sobie…

WISH żałuję, że… chciałbym… życzyłbym sobie…

 

‚WISH’ zdaje się być dość trudną, angielską konstrukcją ze względu na różnice, jakie należy wziąć pod uwagę w momencie tłumaczenia z angielskiego na polski lub też odwrotnie. Konstrukcja ta używana jest wtedy, gdy czegoś żałujemy lub gdy chcemy powiedzieć, że życzymy sobie czegoś czy też chcielibyśmy czegoś, co ma nikłe szanse zaistnieć (podobnie jak 2 i 3 okres warunkowy).

Czytaj więcej „WISH żałuję, że… chciałbym… życzyłbym sobie…”

It’s high time… It’s about time…

Konstrukcja It’s high time… oraz It’s about time… oznacza najwyższy czas, żeby… lub najwyższa pora, żeby… Używając tej struktury należy pamiętać o tym, co występuje po niej. I tak np. jeśli chcemy powiedzieć Najwyższy czas, żebyś zaczęła się uczyć po angielsku będzie wyglądać to następująco It’s high time you started learning. Tak więc, jeśli w języku polskim wyrażamy teraźniejszość lub przyszłość, po angielsku należy wstawić Past Simple. Natomiast zdanie To był najwyższy czas, żebyś zaczęła się uczyć w wersji angielskiej wygląda tak It was high time you had started learning. Mówiąc o przeszłości (w języku polskim) po strukturze It was high time należy zastosować Past Perfect!

NEITHER… NOR… | EITHER… OR… | BOTH… AND …

NEITHER… NOR…  ani… ani…

Konstrukcja ta charakteryzuje się tym, że ma znaczenie negatywne, a więc nie możemy dodawać kolejnego przeczenia typu don’t, didn’t itp. Popatrz na przykłady i przeanalizuj je po polsku i po angielsku:

 

I will go neither to Paris nor to London. Nie pojadę ani do Paryża ani do Londynu.

Bob bought neither Ferrari nor Porsche. Bob nie kupił ani Ferrari ani Porsche.

 

EITHER… OR…  albo… albo… 

She will drink either coffee or tea. Ona wypije albo kawę albo herbatę.

They made either cheese cake or apple pie. Oni zrobili albo sernik albo szarlotkę.

Czytaj więcej „NEITHER… NOR… | EITHER… OR… | BOTH… AND …”

Pytania z przesuniętym przyimkiem zwane też pytaniami rozłącznymi

 

W języku angielskim pytania zaczynające się od przyimka typu for, about są bardzo rzadkie i występować mogą jedynie w stylu oficjalnym np. w dokumentach. W mowie przyimek ten przechodzi na sam koniec np. w pytaniu „Na kogo czekasz?” wygląda następująco:

Who are you waiting for? – wytłuszczone słowa to polskie ‘na kogo’.

Dla Polaków uczących się języka angielskiego pytania typu „na co”, „na kogo”, „po co”, „dokąd”, „z kim”, „o czym”, „o kim”, „do kogo” są bardzo problematyczne, jednakże niepotrzebnie. Jedyną trudnością jest znajomość, czy też nie, przyimka, który łączy się z czasownikiem. Jeśli wiesz, że „czekać na” to po angielsku „wait for” (for to przyimek) dalej nie powinno być żadnych problemów.

W celu ułatwienia sobie zadania proponuję ułożyć sobie odpowiedź na pytanie, które masz zadać. Załóżmy, ze twoje pytanie to:

„Na co patrzysz?”. Stwórz sobie odpowiedź „Ja patrzę na twój samochód” i przetłumacz na język angielski. Kluczem jest tu „patrzę na” (look at). To słowo at to właśnie twój przyimek. Możesz teraz przejść do tworzenia pytania.

Zaczynasz od słowa co (what), dalej osoba i czasownik a na końcu umieszczasz słowo na (tutaj at).

What are you looking at? Słowa wytłuszczone to polskie ‘na co’.

 

Kilka przykładów:

My rozmawialiśmy o tobie. We were talking about you.

O kim rozmawialiście? Who were you talking about?

Czytaj więcej „Pytania z przesuniętym przyimkiem zwane też pytaniami rozłącznymi”

WH-questions

Przetłumacz zdania używając słów: who, where, when, which, what, whose, how much, how 
many, where…from, what time, why, how long.

1. Kim ona jest? …………………………………………………………………………………………………
2. Która sukienka jest lepsza? ………………………………………………………………………………………………..
3. Kiedy ty odpoczywasz? …………………………………………………………………………………………………….
4. Gdzie jest Londyn? …………………………………………………………………………………………………………..
5. Co ty masz? …………………………………………………………………………………………………………………….

Czytaj więcej „WH-questions”