ORDINAL NUMBERS | liczebniki porządkowe

1st first pierwszy 2nd second drugi 3rd third trzeci 4th fourth czwarty 5th fifth piąty 6th sixth szósty 7th seventh siódmy 8th eighth ósmy 9th ninth dziewiąty 10th tenth dziesiąty 11th eleventh jedenasty 12th twelfth dwunasty 13th thirteenth trzynasty 14th fourteenth...