fbpx
COUNTABLE & UNCOUNTABLE NOUNS | rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

COUNTABLE & UNCOUNTABLE NOUNS | rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

COUNTABLE NOUNS rzeczowniki policzalne to te, które można policzyć, a więc i stworzyć im liczbę mnogą np. a leg – two legs. Przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej stawiamy a, an lub the.

UNCOUNTABLE NOUNS rzeczowniki niepoliczalne to te, których policzyć nie można, a więc i stworzenie im liczby mnogiej jest niewykonalne np. w języku polskim mówimy Pieniądze są ważne, a w języku angielskim Money is important (a nie Moneys are important). Przed rzeczownikami niepoliczalnymi nigdy nie stawia się a czy an. Możliwe jest wstawienie słowa the, some lub any.

(more…)