fbpx

PRONOUNS

THIS THAT THESE THOSE jako OKREŚLNIKI & ZAIMKI

Przeanalizuj tabelkę i dowiedz się kiedy stosujemy określniki this, that, these, those. liczba pojedyncza liczba mnoga blisko  this  these daleko           that  those   this - ten, ta, to  - używamy w liczbie pojedynczej, do określenia czegoś/kogoś co/kto jest...

PRONOUNS | zaimki

Personal pronoun = subject pronoun – zaimek osobowy Object pronoun – zaimek osobowy w dopełnieniu Possessive adjective – przymiotnik dzierżawczy Possessive pronoun – zaimek dzierżawczy Reflexive pronoun – zaimek zwrotny I me my mine myself you you your yours yourself...

OBJECT PRONOUNS | zaimki osobowe w dopełnieniu

Zaimki osobowe w dopełnieniu. Jak dobrze je znasz? Sprawdź się! 1. Don’t touch …………………………………………………….. (mnie). 2. When are you going to visit ………………………………………. (nas)? 3. Sorry, I don’t know …………………………………….. (ciebie) so I can’t talk to ………………… (tobą). 4. Luck wants to...

ZAIMKI OSOBOWE ĆWICZENIA PDF | PERSONAL PRONOUNS

Zaimki osobowe ćwiczenia pdf. Co to takiego zaimki? To nic innego jak ja (I), ty (you), ona (she), on (he), to (it), my (we), wy (you), oni/one (they). Zapamiętasz, gdy wyćwiczysz je na przykładach! Przygotowałam dla Ciebie aż trzy zadania dzięki którym wiedzę...

PRONOUNS | zaimki

Personal pronoun = subject pronoun – zaimek osobowy Object pronoun – zaimek osobowy w dopełnieniu Possessive adjective...