PREPOSITIONS OF PLACE – THERE IS – THERE ARE | przyimki miejsca ANSWERS!!!

Describe the room. Opisz pokój.

Source: Picture from the Internet

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Put one correct word: in, on, under, in front of, behind, next to, between. One word can be used more than once! Wstaw jedno z odpowiednich słów. Jedno słowo może być użyte kilka razy.

A. The dog is ………… the chair.
B. The cat is ……………….. the table.
C. The cat is ………………… the computer.
D. The cat is ……………………….. the wardrobe.
The dog is ………………………. the wardrobe.
E. The dog is ……………………… the bed.
The cat is ……………………….. the bed.
F. The dog is ………………………………….. the painting.
G. The cat is ………………………………… the cupboard.
H. The TV is …………………………………… the cat and the dog.
J. The cat is ………………………… the chest of drawers.
The dog is …………………………………. the chest of drawers.
K. The bookcase is ……………………………… the cats.
L. The dog is ……………………………… the stereo.

 

Source: Picture found on the Internet

 

 PDF1

 PDF2

ANSWERS

 

Test your knowledge of prepositions!|Przetestuj znajomość przyimków!

Upper-intermediate

Translate! Przetłumacz!

1. Oni nie rozmawiali przez telefon. _______________________________________________ .

2. Nie mogę rozmawiać. Spieszę się. _______________________________________________ .

3. Czy w przeszłosci Lucy uczyła się j. niemieckiego? ___________________________________ __________________________________________________________________________ ?

Czytaj więcej „Test your knowledge of prepositions!|Przetestuj znajomość przyimków!”