PLURAL exercises | liczba mnoga zadania

1. Create PLURAL from the given words. Stwórz liczbę mnogą od podanych słów.

a) a dog n) a toy
b) a desk o) a bridge
c) a banana p) a wife
d) a fox q) a sheep
e) a strawberry r) a mouse
f) a brush s) a child
g) a tooth

 t) hair

h) an elephant u) a hamster
i) a boy v) a knife
j) a woman w) a church
k) a mango x) a foot
l) a bus y) a roof
m) a cherry z) a boss

Czytaj więcej „PLURAL exercises | liczba mnoga zadania”

PLURAL | liczba mnoga

Plural – liczba mnoga

Liczbę mnogą rzeczowników tworzymy tylko dla rzeczowników policzalnych (countable nouns).

Przy tworzeniu liczby mnogiej obowiązuje kilka zasad:

  1. Najprostszą zasadą jest dodanie do rzeczownika w liczbie pojedynczej końcówki s np.

a dog – 3 dogs   (pies – psy)

a computer – 2 computers    (komputer – komputery)

a lamp – 5 lamps   (lampa – lampy)

 

Czytaj więcej „PLURAL | liczba mnoga”

SOME / ANY | kilka trochę

W celu zrozumienia o co tak naprawdę chodzi ze słowami some i any, musisz najpierw wiedzieć co to są rzeczowniki policzalne (countable nouns) i rzeczowniki niepoliczalne (uncountable nouns). Jeśli nie pamiętasz zerknij TUTAJ. Następnie musimy wiedzieć w jakich sytuacji należy używać którego ze słówek. Popatrz na poniższą tabelkę. Szybko zauważysz, że nie ma różnicy w języku angielskim czy rzeczownik jest policzalny czy nie, robi to jednak różnicę w przypadku tego, czy zadajesz pytanie czy może tworzysz jednak zdanie twierdzące czy przeczące. Różnica dostrzegalna jest jednak w tłumaczeniu na język polski i należy brać ją pod uwagę, gdy tłumaczymy zdania.

Porównajmy zdania:

Czytaj więcej „SOME / ANY | kilka trochę”

COUNTABLE & UNCOUNTABLE NOUNS | rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

COUNTABLE NOUNS rzeczowniki policzalne to te, które można policzyć, a więc i stworzyć im liczbę mnogą np. a leg – two legs. Przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej stawiamy a, an lub the.

UNCOUNTABLE NOUNS rzeczowniki niepoliczalne to te, których policzyć nie można, a więc i stworzenie im liczby mnogiej jest niewykonalne np. w języku polskim mówimy Pieniądze są ważne, a w języku angielskim Money is important (a nie Moneys are important). Przed rzeczownikami niepoliczalnymi nigdy nie stawia się a czy an. Możliwe jest wstawienie słowa the, some lub any.

Czytaj więcej „COUNTABLE & UNCOUNTABLE NOUNS | rzeczowniki policzalne i niepoliczalne”