SOME vs ANY exercises | ćwiczenia

I. TRANSLATE. Przetłumacz. 1) Ja nie mam żadnego długopisu. 2) Nie ma ani trochę mleka w lodówce. 3) Zosia ma kilka pomarańczy. 4) Wy macie trochę sera. 5) Czy jest trochę cukru w domu? 6) Czy są jakieś warzywa? 7) Nie ma żadnych krzeseł w klasie. 8) Czy są jakieś...
PLURAL exercises | liczba mnoga zadania

PLURAL exercises | liczba mnoga zadania

1. Create PLURAL from the given words. Stwórz liczbę mnogą od podanych słów. a) a dog  n) a toy b) a desk  o) a bridge c) a banana  p) a wife d) a fox  q) a sheep e) a strawberry  r) a mouse f) a brush  s) a child g) a tooth  t) hair...

PLURAL | liczba mnoga

Plural – liczba mnoga Liczbę mnogą rzeczowników tworzymy tylko dla rzeczowników policzalnych (countable nouns). Przy tworzeniu liczby mnogiej obowiązuje kilka zasad: Najprostszą zasadą jest dodanie do rzeczownika w liczbie pojedynczej końcówki s np. a dog – 3...
SOME / ANY | kilka trochę

SOME / ANY | kilka trochę

W celu zrozumienia o co tak naprawdę chodzi ze słowami some i any, musisz najpierw wiedzieć co to są rzeczowniki policzalne (countable nouns) i rzeczowniki niepoliczalne (uncountable nouns). Jeśli nie pamiętasz zerknij TUTAJ. Następnie musimy wiedzieć w jakich...