PRONOUNS | zaimki

Personal pronoun = subject pronoun – zaimek osobowy Object pronoun – zaimek osobowy w dopełnieniu Possessive adjective – przymiotnik dzierżawczy Possessive pronoun – zaimek dzierżawczy Reflexive pronoun – zaimek zwrotny I me my mine myself you you your yours yourself...
OBJECT PRONOUNS | zaimki osobowe w dopełnieniu

OBJECT PRONOUNS | zaimki osobowe w dopełnieniu

Zaimki osobowe w dopełnieniu. Jak dobrze je znasz? Sprawdź się! 1. Don’t touch …………………………………………………….. (mnie). 2. When are you going to visit ………………………………………. (nas)? 3. Sorry, I don’t know …………………………………….. (ciebie) so I can’t talk to ………………… (tobą). 4. Luck wants to...