THIS THAT THESE THOSE jako OKREŚLNIKI & ZAIMKI

Przeanalizuj tabelkę i dowiedz się kiedy stosujemy określniki this, that, these, those.

liczba pojedyncza
liczba mnoga
blisko this these
daleko           that those

 

thisten, ta, to  – używamy w liczbie pojedynczej, do określenia czegoś/kogoś co/kto jest blisko np ta dziewczynka this girl

thattamten, tamta, tamtoużywamy także w liczbie pojedynczej, do określenia czegoś/kogoś co/kto jest daleko np tamta dziewczynka that girl

thesete, ciużywamy w liczbie mnogiej, do określenia czegoś/kogoś kto jest blisko np te dziewczynki  these girls

thosetamte, tamci używamy w liczbie mnogiej, do określenia czegoś/kogoś co/kto jest daleko np tamte dziewczynki those girls

Warto zapamiętać!

Słowa this that these those mogą spełniać zarówno funkcję określnika (nie zastępują one rzeczowinikow lecz je opisują np. This shoe is dirty = Ten but jest brudny  = słowo this opisuje nam następujący po nim rzeczownik, wiemy, że konkretny but jest brudny, a nie jakiś tam but), jak i zaimka (wtedy zastępuje on podmiot np. This is a shoe = It is a shoe – To jest but) Popatrz na przykłady.

Czytaj więcej „THIS THAT THESE THOSE jako OKREŚLNIKI & ZAIMKI”

PRONOUNS | zaimki

Personal pronoun = subject pronoun – zaimek osobowy

Object pronoun – zaimek osobowy w dopełnieniu

Possessive adjective – przymiotnik dzierżawczy

Possessive pronoun – zaimek dzierżawczy

Reflexive pronoun – zaimek zwrotny

I

me

my

mine

myself

you

you

your

yours

yourself

she

her

her

hers

herself

he

him

his

his

himself

it

it

its

——-

itself

we

us

our

ours

ourselves

you

you

your

yours

yourselves

they

them

their

theirs

themselves

 

Czytaj więcej „PRONOUNS | zaimki”

OBJECT PRONOUNS | zaimki osobowe w dopełnieniu

Zaimki osobowe w dopełnieniu. Jak dobrze je znasz? Sprawdź się!

1. Don’t touch …………………………………………………….. (mnie).
2. When are you going to visit ………………………………………. (nas)?
3. Sorry, I don’t know …………………………………….. (ciebie) so I can’t talk to ………………… (tobą).
4. Luck wants to propose to ……………………………………….. (jej).
5. Sarha doesn’t like ……………………………………………. (go).

Czytaj więcej „OBJECT PRONOUNS | zaimki osobowe w dopełnieniu”

zaimki-sosbowe-dziewczyna-robi-notatki

ZAIMKI OSOBOWE ĆWICZENIA PDF | PERSONAL PRONOUNS

Zaimki osobowe ćwiczenia pdf. Co to takiego zaimki? To nic innego jak ja (I), ty (you), ona (she), on (he), to (it), my (we), wy (you), oni/one (they). Zapamiętasz, gdy wyćwiczysz je na przykładach! Przygotowałam dla Ciebie aż trzy zadania dzięki którym wiedzę teoretyczną zastosujesz w praktyce.

Czytaj więcej „ZAIMKI OSOBOWE ĆWICZENIA PDF | PERSONAL PRONOUNS”

PERSONAL & POSSESSIVE PRONOUNS | zaimki osobowe i dzierżawcze

1. Put some missing personal and/or possessive pronouns. Wstaw brakujące zaimki osobowe lub dzierżawcze.

PERSONAL PRONOUN

zaimek osobowy

POSSESSIVE PRONOUN

zaimek dzierżawczy

I

 
 

your

she

 
 

his

it

 
 

our

you

 
 

their

 

 

2. Put either a personal or a possessive pronoun in the text. Wstaw zqimkek osobowy lub dzierżawczy.

………… name is Maggie. I have got a sister. …………… name is Tara. ………… are best friends. …………………… like going out together. ……………….. favourite sport is cycling. I love singing but ………………… sister prefers dancing. Tara has got a new boyfriend. ………………. name is Paul. ……………. is 17 years old. Paul hasn’t got any brothers or sisters. ……………….. is an only child. But …………… has got a cat. ………………. name is Kitten. Paul plays with it every day.

Czytaj więcej „PERSONAL & POSSESSIVE PRONOUNS | zaimki osobowe i dzierżawcze”

PRZYMIOTNIKI DZIERŻAWCZE I ZAIMKI DZIERŻAWCZE ĆWICZENIA PDF

Przymiotniki dzierżawcze i zaimki dzierżawcze to w rezultacie nic trudnego. Najważniejsze byś umiała je od siebie odróżnić. W obu przypadkach mówimy o przynależności. Przymiotniki dzierżawcze zawsze występują z rzeczownikiem np. This is her book.  Zaimki dzierżawcze natomiast, występują samodzielnie (nie ma po nich rzeczownika) np. This book is hers.

Czytaj więcej „PRZYMIOTNIKI DZIERŻAWCZE I ZAIMKI DZIERŻAWCZE ĆWICZENIA PDF”