fbpx
Share

This is the one out of many articles I want to devote to practise your pronunciation. As I underlined in my different posts, right pronunciation is a key factor to your success in communication. For that reason, it is important to train and improve it step by step by means of many execises available on the Internet. Today’s article is focused on /i:/ sound. Your task is to listen and repeat the words focusing mainly on the /i:/ sound which is highlighted in every word. Check and practise your pronunciation as often as possible to see a fast improvement in your English.

Artykuł ten jest jednym z wielu, jakie mam zamiar napisać na temat wymowy języka angielskiego. W wielu postach podkreślam, jak ważna jest poprawna wymowa, aby odnieść sukces w komunikacji. Dlatego też, ważne jest by ćwiczyć i ulepszać ją za pomocą wielu ćwiczeń jakie dostępne są w sieci. W dzisiejszym artykule skupiamy się na dźwięku /i:/ – czyli długim ‘i’. Twoje zadanie polega na tym, aby słuchać i powtarzać słowa, skupiając się głównie na dźwięku /i:/, który został zaznaczony na czerwono w każdym słowie, w którym występuje. Sprawdzaj i ćwicz swoją wymowę, tak często jak to możliwe, a szybko zobaczysz postęp w twoim angielskim 🙂

 

 

 COMMON WORDS słowa pospolite

delete – usuwać     

{play}images/img/audio/i/delete_ALLConverter.mp3{/play}                 

see – widzieć

{play}images/img/audio/i/see_ALLConverter.mp3{/play}

antique – antyk

{play}images/img/audio/i/antique_ALLConverter.mp3{/play}

reason – powód, przyczyna. rozumować

{play}images/img/audio/i/reason_ALLConverter.mp3{/play}

keyboard – klawiatura

{play}images/img/audio/i/keyboard_ALLConverter.mp3{/play}

each – każdy

{play}images/img/audio/i/each_ALLConverter.mp3{/play}

please – prosić, zadowalać

{play}images/img/audio/i/please_ALLConverter.mp3{/play}

sleep – spać

{play}images/img/audio/i/sleep_ALLConverter.mp3{/play}

evil – zły, zło

{play}images/img/audio/i/evil_ALLConverter.mp3{/play}

peach – brzoskwinia

{play}images/img/audio/i/peach_ALLConverter.mp3{/play}

completely – zupełnie, kompletnie

{play}images/img/audio/i/completely_ALLConverter.mp3{/play}

need – potrzeba, potrzebować

{play}images/img/audio/i/need_ALLConverter.mp3{/play}

ski – narta, jeździć na nartach

{play}images/img/audio/i/ski_ALLConverter.mp3{/play}

eat – jeść

{play}images/img/audio/i/eat_ALLConverter.mp3{/play}

briefly – krótko

{play}images/img/audio/i/briefly_ALLConverter.mp3{/play}

beach – plaża

{play}images/img/audio/i/beach_ALLConverter.mp3{/play}

extremely – niezmiernie

{play}images/img/audio/i/extremely_ALLConverter.mp3{/play}

sheep – owca

{play}images/img/audio/i/sheep_ALLConverter.mp3{/play}

evening – wieczór

{play}images/img/audio/i/evening_ALLConverter.mp3{/play}

bean – fasola

{play}images/img/audio/i/bean_ALLConverter.mp3{/play}

 

 

 

 

 

 

 

NAMES nazwiska, nazwy  

 

Levi’s                                               

{play}images/img/audio/i/levis_ALLConverter.mp3{/play}                           

Peter                                                            

{play}images/img/audio/i/peter_ALLConverter.mp3{/play}                                       

Geneva

{play}images/img/audio/i/geneva_ALLConverter.mp3{/play}

Freda

{play}images/img/audio/i/freda_ALLConverter.mp3{/play}

eBay

{play}images/img/audio/i/ebay_ALLConverter.mp3{/play}

Eaton

{play}images/img/audio/i/eaton_ALLConverter.mp3{/play}

IKEA

{play}images/img/audio/i/ikea_ALLConverter.mp3{/play}

O’Neal

{play}images/img/audio/i/oneal_ALLConverter.mp3{/play}

Egypt

{play}images/img/audio/i/egypt_ALLConverter.mp3{/play}

Lee

{play}images/img/audio/i/lee_ALLConverter.mp3{/play}

Indonesia

{play}images/img/audio/i/indonesia_ALLConverter.mp3{/play}

Leon

{play}images/img/audio/i/leon_ALLConverter.mp3{/play}

Slovenia

{play}images/img/audio/i/slovenia_ALLConverter.mp3{/play}

Eva

{play}images/img/audio/i/eva_ALLConverter.mp3{/play}

Crete

{play}images/img/audio/i/crete_ALLConverter.mp3{/play}

Jacqueline

{play}images/img/audio/i/jacqueline_ALLConverter.mp3{/play}

Wikipedia

{play}images/img/audio/i/wikipedia_ALLConverter.mp3{/play}

Phoebe

{play}images/img/audio/i/phoebe_ALLConverter.mp3{/play}

Armenia

{play}images/img/audio/i/armenia_ALLConverter.mp3{/play}

Denise

{play}images/img/audio/i/denise_ALLConverter.mp3{/play}

 

Now, it’s high time you started to create some phrases. Listen and repeat. Focus on the sound /i:/ mainly.

Najwyższy czas, aby stworzyć krótkie zwroty. Słuchaj i powtarzaj. Skup się głównie na długim /i/.

 

Eva’s needs – potrzeby Ewy  {play}images/img/audio/frazy/evasneeds_ALLConverter.mp3{/play}

to ski in Slovenia – jeździć na nartach na Słowenii   {play}images/img/audio/frazy/toskiinslovenia_ALLConverter.mp3{/play}

he‘s Peter – to jest Peter   {play}images/img/audio/frazy/hespeter_ALLConverter.mp3{/play}

to eat a peach – jeść brzoskwinię  {play}images/img/audio/frazy/toeatapeach_ALLConverter.mp3{/play}                             

to see in Wikipedia – zobaczyć w Wikipedii   {play}images/img/audio/frazy/toseeinwikipedia_ALLConverter.mp3{/play}

an evening in Crete – wieczór na Krecie  {play}images/img/audio/frazy/aneveningincrete_ALLConverter.mp3{/play}

a secret meeting – tajne spotkanie  {play}images/img/audio/frazy/asecretmeeting_ALLConverter.mp3{/play}

an antique TV  – antyczny telewizor   {play}images/img/audio/frazy/anantiquetv_ALLConverter.mp3{/play}

Levi’s jeans – spodnie Levis   {play}images/img/audio/frazy/levisjeans_ALLConverter.mp3{/play}

please take a seat – proszę usiąść   {play}images/img/audio/frazy/pleasetakeaseat_ALLConverter.mp3{/play}

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Great job! Now, let’s practise some sentences.                                                                                                                                                                        

Dobra robota! Teraz poćwiczmy wymowę całych zdań.

 

My bean is sweet. Moja fasola jest słodka.  {play}images/img/audio/frazy/mybean_ALLConverter.mp3{/play}

There is a sheep on the beach.  Na plaży jest owca.   {play}images/img/audio/frazy/thereis_ALLConverter.mp3{/play}

Jacqueline had a reason to give Bob the sack. Jacqueline miała powód, żeby zwolnić Boba.  {play}images/img/audio/frazy/jacquelinehad_ALLConverter.mp3{/play}

Leon bought his Levi’s jeans via eBay. Leon kupił spodnie Levis przez eBay.   {play}images/img/audio/frazy/leonbought_ALLConverter.mp3{/play}

I always eat sweets in the evenings. Zawsze jem słdycze wieczorami.   {play}images/img/audio/frazy/Ialways_ALLConverter.mp3{/play}

Where is the delete button on your keyboard? Gdzie jest klawisz ‘usuń’ na twojej klawiaturze?  {play}images/img/audio/frazy/whereis_ALLConverter.mp3{/play}

She is completely sleepy.  Ona jest totalnie śpiąca.   {play}images/img/audio/frazy/sheis_ALLConverter.mp3{/play}

We see the key in IKEA.   Widzieliśmy ten klucz w IKEA.  {play}images/img/audio/frazy/wesee_ALLConverter.mp3{/play}

Each peach is tasty.  Każda brzoskwinia jest smaczna.   {play}images/img/audio/frazy/eachpeach_ALLConverter.mp3{/play}

My seat is neat.   Moje siedzenie jest czyste.   {play}images/img/audio/frazy/myseat_ALLConverter.mp3{/play}

 

The exercise is devoted to the comparison of /i:/ and /I/. Spot the difference!

Porównanie wyrazów z dźwiękami /i:/ (długie i) oraz /I/ (wymawiane jako polskie y). Zauważ różnice!

 

he‘s – on jest                                      his – jego                                           {play}images/img/audio/frazy/heshis_ALLConverter.mp3{/play}
eat – jeśćit – to                                                    {play}images/img/audio/frazy/eatit_ALLConverter.mp3{/play}
feel – czuć sięfill – wypełniać                                   {play}images/img/audio/frazy/feelfill_ALLConverter.mp3{/play}
feet – stopyfit – pasować, w formie                   {play}images/img/audio/frazy/feetfit_ALLConverter.mp3{/play}
sleep – spaćslip – poślizgnąć się                       {play}images/img/audio/frazy/sleepslip_ALLConverter.mp3{/play}
beach – plażabitch – jędza                                     {play}images/img/audio/frazy/beachbitch_ALLConverter.mp3{/play}
bean – fasolabin – kosz                                          {play}images/img/audio/frazy/beanbin_ALLConverter.mp3{/play}
seat – siedzeniesit – siedzieć                                    {play}images/img/audio/frazy/seatsit_ALLConverter.mp3{/play}
sheep – owcaship – statek                                     {play}images/img/audio/frazy/sheepship_ALLConverter.mp3{/play}
peach – brzoskwiniapitch – boisko                                  {play}images/img/audio/frazy/peachpitch_ALLConverter.mp3{/play}

 


 

 

 

Share