fbpx
Share

Konstrukcja It’s high time… oraz It’s about time… oznacza najwyższy czas, żeby… lub najwyższa pora, żeby… Używając tej struktury należy pamiętać o tym, co występuje po niej. I tak np. jeśli chcemy powiedzieć Najwyższy czas, żebyś zaczęła się uczyć po angielsku będzie wyglądać to następująco It’s high time you started learning. Tak więc, jeśli w języku polskim wyrażamy teraźniejszość lub przyszłość, po angielsku należy wstawić Past Simple. Natomiast zdanie To był najwyższy czas, żebyś zaczęła się uczyć w wersji angielskiej wygląda tak It was high time you had started learning. Mówiąc o przeszłości (w języku polskim) po strukturze It was high time należy zastosować Past Perfect!

Share