fbpx
Share

Kiedy i jak stosować słowa JOB # WORK # PROFESSION # OCCUPATION # CAREER ? Często stosowane zamiennie i to niepoprawnie. Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego wpisu zrozumiecie różnicę i będziecie wiedzieć, jak należy posługiwać się owymi słowami.

job vs work

job (praca) – rzeczownik

Używając słowa job (można je przetłumaczyć jako praca, zawód, profesja, zadanie) wiemy dokładnie czym dana osoba się zajmuje. Innymi słowy job to nazwa pracy jaką wykonujesz w celu zarobienia pieniędzy, np. Trevor loves his job. He is a doctor. Warto tu wspomnieć o tym, że słowo job jest rzeczownikiem policzalnym, a więc posiada liczbę mnogą. Samantha has two jobs. She is a nurse and a baby-sitter.

work (praca/pracować) – rzeczownik i czasownik

Słowo work (praca) jest rzeczownikiem niepoliczalnym, nie można więc zrobić z niego liczby mnogiej. Mówimy: I can’t talk to you right now. I have a lot of work a nie I have a lot of works.

Work sugeruje nam miejsce naszej pracy czy też naszego pracodawcę. Nie precyzuje nam jednak tego, jaką funkcję dokładnie  sprawujemy. Popatrz na przykłady (work – jako czasownik).

My mum works at school.

Jessica works for BBC.

Lucy works in Warsaw.

Z powyższych zdań nie wynika czym mama się w tej szkole zajmuje. Może jest nauczycielką, a może sekretarką? Wiemy, że Jesicca pracuje dla BBC, ale też nie wiemy na jakim stanowisku. O Lucy wiemy tylko tyle, że pracuje w Warszawie.

Frazy takie jak idę do pracy, zaczynam pracę, kończę pracę wymagają użycia słowa work, a nie job.

I go to work. I go to job.

I start work at 8 a.m. I start job at 8 a.m.

I finish work at 5 p.m. I finish job at 5 p.m.

Inne znaczenie słów work &job

1. work – działać, funkcjonować (o maszynach)

How does the engine work? Jak działa ten silnik?

The coffee machine doesn’t work. Ekspres do kawy nie działa.

2. job – zadanie (coś do wykonania, naprawienia, często w domu)

Bob couldn’t come to your party. He had some jobs to do at home.

occupation vs profession vs career

Zarówno słowo occupation, jak i profession tłumaczymy na język polski jako zawód, profesja. Jednak Anglicy nie stosują ich zamiennie, ponieważ słowa te mają trochę inne znaczenie.

occupation – to zawód, profesja do wykonywania którego nie potrzebujemy wykształcenia uniwersyteckiego, ani wieloletniego doświadczenia. Wykonując occupation ludzie płacą nam za wytworzenie, zbudowanie czegoś lub za wykonanie usługi. Przykładem occupation jest np. murarz (a bricklayer), piekarz (a baker), sprzątacz (a cleaner).

profession – to zawód, profesja do wykonywania którego wykształcenie, szkolenia, kursy i doświadczenie są koniecznością. Wykonując profession ludzie płacą nam za naszą wiedzę, a nie produkt. Przykładem profession jest np. lekarz (a doctor), prawnik (a lawyer), nauczyciel (a teacher).

career – zawód, kariera. Używając słowa career skupiamy się na naszej ścieżce zawodowej. W słowie career zawierają się nasze dotychczasowe osiągnięcia, wzloty i upadki, szereg wydarzeń – czyli wszystko to co buduje naszą karierę. W occupation czy profession natomiast, skupiamy się na tym, jaki zawód wybraliśmy i z czego możemy zyć.

Share