fbpx
3 MINUTE TALK

3 MINUTE TALK

 

3 MINUTE TALK zadanie na rozwijanie umiejętności mówienia 🙂 Zadaniem ucznia jest wylosowanie jednej karteczki i wypowiedzenie się na dany temat. Uczeń musi mówić na wybrany temat przez trzy minuty. W tym czasie nauczyciel oraz klasa słuchają wypowiedzi kontrolując czas.

(more…)

Ice breaker QUESTIONS

These questions you can use as a warm-up during your lesson. There is no specific topic here, however, the questions were designed for adults level B1/B2.

Note for a teacher

You can ask your ss a question, or a student can choose a number from 1-30 to have an impression that he could choose the question independently. The third option is that, T prepares small cards with the questions printed and then one ss takes a card and then chooses a person who is supposed to asnwer the question. The last idea seems to be the most engaging for students, believe me 🙂

1. Why do people work?

2. What to do to be happy?

3. What country / city / town / village would you like to live and why?

4. When is the best time to start a family?

5. Where would you like to come back?

(more…)

3 MINUTE TALK

Find someone who… speaking activity

Przedstawiam pomysł na przeprowadzenie lekcji dot. Present Simple i Continuous w formie ustnej. Bardzo przyjemna powtórka pozwalająca uczniom wykorzystać wyćwiczoną na kartce wiedzę, tym razem słownie. Sprawdzana jest tu umiejętność zadawania pytań w czasie Present Simple oraz Continuous. Jeśli chcesz wiedzieć na czym dokładnie polega zabawa, koniecznie przeczytaj ten artykuł 🙂

 

(more…)