fbpx
Share

Poniedziałkowy wpis poświęcam wyjaśnieniu na czym polega różnica znaczeniowa pomiędzy LIKE, WOULD LIKE oraz WANT oraz jak poprawnie używać tych słów i wyrażeń. Mimo, że wyglądają ‘dość’ podobnie to like to nie to samo co would like, a would like to nie want

 

LIKE – lubić

Jeśli w zdaniu po słowie LIKE występuje rzeczownik, sprawa jest praktycznie oczywista.

My dog likes bones. Mój pies lubi kości.

My dog doesn’t like bones. Mój pies nie lubi kości.

Does my dog like bones? Czy mój pies lubi kości?

 

Jeśli po LIKE występuje czasownik, należy pamiętać, że czasownik ten występuje z końcówką –ing. Dopuszczalna jest także forma like + to + bezokolicznik (My dog likes to eat bones).

My dog likes eating bones. Mój pies lubi jeść kości.

My dog doesn’t like eating bones. Mój pies nie lubi jeść kości.

Does my dog like eating bones. Czy mój pies lubi jeść kości?

 

WOULD LIKE – chciałbym/abym (wyraża życzenie)

Gdy po wyrażeniu WOULD LIKE występuje rzeczownik, problemu nie ma.

She would like coffee. Ona chciałaby kawy.

She wouldn’t like coffee. Ona nie chciałaby kawy.

Would she like coffee? Czy ona chciałaby kawy?

Gdy po WOULD LIKE występuje czasownik, pamiętaj o dodaniu TO + bezokolicznika (czasownik bez żadnej końcówki!)

She would like to drink coffee. Ona chciałaby napić się kawy.

She wouldn’t like to drink coffee. Ona nie chciałaby napić się kawy.

Would she like to drink coffee? Czy ona chciałaby napić się kawy?

 

WANT – chcieć

I ta sama sytuacja ze słowem WANT. Jeśli po nim występuje rzeczownik, uszy do góry, prosta sprawa.

We want some juice. My chcemy trochę soku.

We don’t want any juice. My nie chcemy żadnego soku.

Do we want any juice? Czy my chcemy trochę soku?

 

W przypadku, gdy po WANT mamy kolejny czasownik, należy te 2 czasowniki połączyć za pomocą TO.

We want to see the film. Chcemy zobaczyć ten film.

We don’t want to see the film. Nie chcemy obejrzeć tego filmu.

Do we want to see the film? Czy my chcemy zobaczyć ten film?

Zapisz

Share