fbpx
Share

PAST CONTINUOUS to czas przeszły ciągły. Aby rozróżnić go od czasu PAST SIMPLE wystarczy, że zapamiętasz, że PAST CONTINUOUS opisuje w przeszłości:

a) czynność długą, ciągłą

b) czynność niedokonaną, a więc niezakończoną.

Porównaj zdania:

1. Mama gotowała obiad. My mum was cooking dinner. Ze zdania tego nie wynika czy udało jej się ten obiad zrobić czy nie.

2. Mama ugotowała obiad. My mum cooked dinner. Wiemy, że na pewno ten obiad był 🙂

 

Past Continuous możemy stosować także do wyrażenia czynności, które odbywały się w danym momencie w przeszłości, zaczęły się wcześniej czy też w danym momencie już trwałynp.

I was reading a book yesterday at 5. Czytałam książkę wczoraj o 5.

This time last year we were flying to Egypt. W zeszłym roku o tym czasie lecieliśmy do Egiptu.

Jak wspomniałam wyżej Past Continuous wyraża czynności ciągłe, niezakończone. Używamy więc go zatem także, gdy mówimy o czynnościach trwających przez pewien czas, jako tło wydarzeń.

The night was very cold, the wind was blowing and it was raining heavily. Noc była bardzo zimna, wiatr dmuchał i mocno padało.

 

A wisieńką na torcie będzie ostatnie zastosowanie Past Continuous. Używamy go, gdy chcemy nadać formę grzecznościową do wyrażeń typu: I was thinking (zastanawiałam się), I was hoping (miałam nadzieję), I was wondering (zastanawiałam się). Dzięki użycu Past Continuous, nasza wypowiedź staje się zarówno grzeczniejsza, jak i mniej bezpośrednia.

Kiedy omówiliśmy teorię dotyczącą zastosowania Past Continuous, przyjrzyjmy się budowie tego czasu.

Przypomnijmy, że słowo was lub w przeczeniu wasn’t tyczy się 1 i 3 osoby liczby pojedynczej, a więc I, she, he, it.

Were lub w przeczeniu weren’t dotyczy osób you, oraz liczby mnogiej we, you, they.

Twierdzenia:

osoba +was/were +czasownik z końcówką ing +reszta zdania.
Iwascookingdinner yesterday at 4.

  Ja                                           gotowałam                      obiad wczoraj o 4.

Zauważ, że nie przetłumaczyłam słowa ‘was’ na język polski. W zdaniu angielskim musi ono tam być, gdyż tego wymaga konstrukcja czasu, jednak nie tłumaczymy tego słowa na język polski (jest to zbyteczne i nadałoby kiczu zdaniu).

 

Przeczenia:

osoba +wasn’t/weren’t +czasownik z końcówką ing +reszta zdania.
They weren’twatching TV all night.

Oni                        nie                              oglądali                     telewizji całą noc.

 

Pytania:

Tworzymy je przez inwersję, a więc zamianę osoby ze słówkiem was/were.

Was/Were +osoba +czasownik z końcówką ing +reszta …?
Wereyouironingthe clothes?

                          Czy     ty               prasowałaś                      ubrania?

 

Krótkie odpowiedzi do pytań w Past Continuous wyglądają następująco:

Were you cleaning the house all morning?     Yes, I was.
No, I wasn’t.
Czy ty sprzątałaś dom cały ranek? Tak, ja sprzątałam.Nie, ja nie sprzątałam.
Was he watching TV yesterday at 9?Yes, he was. No, he wasn’t.
Czy on oglądał telewizję wczoraj o 9? Tak, on oglądał.Nie, on nie oglądał.

 

ZADANIA

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Share