PAST SIMPLE | czas przeszły prosty

Podziel się tym postem ze znajomymi:)

Spójrzmy na budowę poszczególnych zdań.

 

Jeszcze raz w wersji bardziej przejrzystej, model tworzenia zdań twierdzących w czasie przeszłym. Ułatwieniem jest tu fakt, że w czasie Past Simple czasowniki dla wszystkich osób przyjmują tę samą formę. Należy pamiętać, że tylko w zdaniach twierdzących do czasownika dodaje się końcówkę -d lub -ed lub jeśli jest to czasownik nieregularny, należy poszukać go w 2 kolumnie w tabelce z czasownikami nieregularnymi. PATRZ TUTAJ.

 

Kiedy dodajemy -d a kiedy -ed do czasownika regularnego?

Końcówkę -d dodajemy, gdy czasownik kończy się na e np.

close – closed

argue – argued

dance – danced

die – died

 

Końcówkę -ed dodajemy, gdy czasownik ma regularną odmianę i kończy się na spółgłoskę np.

walk – walked

finish – finished

collect – collected

open – opened

 

Końcówkę -ed dodajemy także do wyrazów kończących się na y, pod warunkiem, że przed y stoi samogłoska np.

play – played

stay – stayed

 

W przypadku spółgłoski przed y, należy y zamienić na i, i dopiero wtedy dodać końcówkę –ed.

try – tried

 

 

W tworzeniu przeczeń także mamy ułatwienie, ponieważ każda osoba przyjmuje tu słowo przeczące didn’t (a nie jak w czasie Present Simple czas teraźniejszy don”t lub doesn’t).

A co z pytaniami? Otóż, tworzenie pytań w czasie przeszłym jest bardzo proste. Trzeba tylko zapamiętać schemat zaprezentowany poniżej (kolejność słów). Nasz opertor did, tak naprawdę nie oznacza nic, on jedynie wskazuje nam na to, że zadajemy pytanie w czasie przeszłym, nie tłumaczymy więc tego słowa na język polski.

 

W przypadku, gdy chcemy rozbudować nasze pytanie o słówka typu What? (co? jaki? który?) When? (kiedy?) Where? (gdzie?) Why? (dlaczego?) Who? (kto?) słowo to umieszczamy na samym początku, a następnie postępujemy jak w przypadku tworzenia pytań, który omówiliśmy powyżej. Popatrz:

 

Co z czasownikiem ‚być’ (to be)?

Tak, jak w czasie teraźniejszym Present Simple, czasownik ‚być‚ rządzi się swoimi prawami  i tworzymy go w odmienny sposób niż ten opisany powyżej. Należy tu nauczyć się odmiany.

Budowa zdania twierdzącego:

 

 Przeczenia dla czasownika ‚być’

Budowa zdania przeczącego:

Pytania budujemy na zasadzie inwersji, czyli zamiany kolejności podmiotu z czasownikiem. Spójrz:

Jeśli potrzebujemy wstawić słowo pytające typu when – kiedy? where – gdzie? why – dlaczego? who – kto? what – co? słowo to umieszczamy na samym początku naszego pytania, a reszta idzie tak jak w zwykłym pytaniu. Spójrz, to proste 🙂

SKOCZ DO ZADAŃ

ZADANIA WAS/WERE

Podziel się tym postem ze znajomymi:)