fbpx
Share
 

TWIERDZENIA

PYTANIA

PRZECZENIA

Czasownik ‘BYĆ’

‘to be’

w czasie

PAST SIMPLE

(czas przeszły prosty)

I was – ja byłem

you were – ty byłeś

she was – ona była

he was – on był

it was – to było

we were – my byliśmy

you were – wy byliście

they were – oni, one były

Was I …? – Czy ja byłem …?

Were you…? – Czy ty byłeś…?

Was she …? – Czy ona była…?

Was he…? – Czy on był…?

Was it …? – Czy to było…?

Were we…? – Czy my byliśmy…?

Were you…? – Czy wy byliście…?

Were they…? – Czy oni/one były…?

Where was he yesterday? – Gdzie on był wczoraj?

I was not = I wasn’t – ja nie byłem

you were not = you weren’t – ty nie byłeś

she was not = she wasn’t – ona nie była

he was not = he wasn’t – on nie był

it was not = it wasn’t – to nie było

we were not = we weren’t – my nie byliśmy

you were not = you weren’t – wy nie byliście

they were not = they weren’t – oni, one nie były

Czasownik ‘MIEĆ’ ‘have got’ w czasie

PAST SIMPLE

(czas przeszły prosty) –

nie dodajemy słówka got!

Zachowuje się on jak ‘pozostałe czasowniki’.

Czas przeszły od HAVE to HAD (patrz tabelka czasowników nieregularnych).

I had a bad day.

She had a grey cat.

They had two daughters.

Aby stworzyć pytanie potrzebny jest nam operator DID oraz BEZOKOLICZNIK (tak jak w przypadku ‘pozostałych czasowników’)

Did you have a good time at the party? – Czy dobrze bawiłeś się na przyjęciu?

How many guests did you have you yesterday? – Ilu gości miałeś wczoraj?

Przeczenia tworzymy za pomocą słówka DIDN’T (=DID NOT) oraz bezokolicznika (taka sama zasada jak w przypadku ‘pozostałych czasowników’)

She didn’t have a cat.

We didn’t have money.

Pozostałe czasowniki

w czasie

PAST SIMPLE

(czas przeszły prosty) –

CZASOWNIKI REGULARNE d/ed

I watched TV.

You liked apples.

She visited her grandpa.

*He studied Geography.

It rained.

We lived in Berlin.

You listened to music.

*They played the piano.

CZASOWNIKI REGULARNE

Did I watch TV?

Did you like apples?

Did she visit her grandpa?

*Did he study Geography?

Did it rain?

Did we live in Berlin?

Did you listen to music?

Did they play the piano?

When did they play the piano?

CZASOWNIKI REGULARNE

I did not watch TV = I didn’t watch TV.

You did not like apples = You didn’t like apples.

She did not visit her grandpa = She didn’t visit her grandpa.

He did not study Geography = He didn’t study Geography.

It did not rain = It didn’t rain.

We did not live in Berlin = We didn’t live in Berlin.

You did not listen to music = You didn’t listen to music.

They did not play the piano = They didn’t play the piano.

CZASOWNIKI NIEREGULARNE

(2 kolumna!!!)

I became a teacher.

You drank coffee.

She broke her leg.

He ate too much.

It cost $1000.

We knew Spanish.

You made the cake.

They sold their car.

CZASOWNIKI NIEREGULARNE

(1 kolumna!!!)

Did I become a teacher?

Did you drink coffee?

Did she break her leg?

Did he eat too much?

Did it cost $1000?

Did we know Spanish?

Did you make the cake?

Did they sell their car?

Why did they sell their car?

CZASOWNIKI NIEREGULARNE

(1 kolumna!!!)

I did not become a teacher = I didn’t become

You did not drink coffee = You didn’t drink

She did not break her leg = She didn’t break

He did not eat too much = He didn’t eat

It did not cost $1000 = It didn’t cost

We did not know Spanish = We didn’t know

You did not make the cake = You didn’t make

They did not sell their car = They didn’t sell

 

Pobierz w PDF

Share