PAST SIMPLE vs PAST CONTINUOUS

Podziel się tym postem ze znajomymi:)


TRANSLATE. PRZETŁUMACZ
1. Steve oglądał mecz podczas gdy Margaret robiła obiad.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Kiedy robiłam zakupy spotkałam moją przyjaciółkę z dzieciństwa.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Ona malowała sufit kiedy on zjadł obiad.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Co robiliście wczoraj o tej porze?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Podczas gdy Monica śpiewała, jej fani krzyczeli.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Kiedy Peter skończył pracę, Luiza robiła pranie.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. Chłopcy grali w piłkę podczas gdy dziewczynki jadły pizzę.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. Ja byłam w szpitalu, podczas gdy mój mąż pracował.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. Tina była w ciąży kiedy Bob ją zostawił.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
10. Tydzień temu o 6 jadłam kolację z Trevorem.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

FILL IN THE GAPS USING APPROPRIATE TENSE. UZUPEŁNIJ, UŻYWAJĄC ODPOWIEDNIEGO CZASU.
1. They ……………………………….. (go) to school when the accident ………………..………………. (happen).
2. Sheila …………………………………….. (clean) while the children …………………………………………… (play) in their room.
3. I …………………………………………………………….…….. (prepare) to the final exam at 7 p.m. yesterday.
4. What time ………………………….. you ……………………………… (come) back from the party? ~~ At 2 a.m.
5. ……………………………………..…… she ………………….…………………….. (work) on Tuesday at that time?
6. Why ………………………. your son ………………….………… (cry) when I ………………….…………… (arrive)?
7. ………………………………. you ……………………………………..……….. (listen) to music while your brother ……………………….. (study)?
8. ……………………. the Smiths ……………………………. (watch) TV when you ………………………… (come)?
9. My daughters ………………………….. (swim) in the pool when the lifeguard ……….………………. (tell) them to get out.
10. We ………………………………………………………………………………………………….……… (not, call) last week.
11. ……………………… they ……………………………………. (talk) to Sarah when you ………………………………… (meet) them on the corridor?
12. She …………………………………………. (not, drink) coffee when Lucas …………………………..…… (enter).
13. Ania …………………………………………….. (not, tell) anyone she ………………………………………….. (be) ill.
14. During the interview they ……………………………………………………. (ask) me about my personal life.
15. …………………………………….…… she ………………………..…………………………… (cook) dinner yesterday?
16. My granny ………………………………………………. (read) me books when I ………….……………….. (be) 7.
17. Lucy’s brother ………………………………………… (be) fired because he …………………………… (drink) alcohol during his duty.
18. ……………..……………………….. she …………………………………………… (jog) on Wednesday at 4 o’clock?
19. They ………………………………………. (do) the crossword while I ……………………………………… (sleep).
20. They ……………………………………. (do) the crossword and they ……….……………………. (go) to sleep.

PDFversion

key

 

SKOCZ DO TEORII

 

 

 

Podziel się tym postem ze znajomymi:)