Plural – liczba mnoga

Liczbę mnogą rzeczowników tworzymy tylko dla rzeczowników policzalnych (countable nouns).

Przy tworzeniu liczby mnogiej obowiązuje kilka zasad:

  1. Najprostszą zasadą jest dodanie do rzeczownika w liczbie pojedynczej końcówki s np.

a dog – 3 dogs   (pies – psy)

a computer – 2 computers    (komputer – komputery)

a lamp – 5 lamps   (lampa – lampy)

 

  1. Jeśli nasz rzeczownik kończy się na ss, s, x, ch, sh, o, wówczas należy dodać końcówkę es w celu stworzenia liczby mnogiej np.

a boss – 3 bosses   (szef – szefowie)

a bus – 2 buses     (autobus – autobusy)

a fox – 4 foxes     (lis – lisy)

a church – 6 churches   (kościół – kościoły)

a brush – 3 brushes   (szczotka – szczotki)

a mango – 8 mangoes   (mango – mango)

 

 

Wyjątkami są tu a piano – 3 pianos (pianino – pianina); a photo – 2 photos (zdjęcie – zdjęcia).

 

 

  1. Jeśli rzeczownik kończy się na y, a przed y stoi SAMOGŁOSKA (a – e- i – o – u), wtedy zwyczajnie dodajemy samo s np.

a toy – 2 toys (zabawka – zabawki)

a play – 3 plays   (sztuka – sztuki)

  1. Jeśli rzeczownik kończy się na y, a przed y stoi SPÓŁGŁOSKA, wtedy y zamieniamy na i, następnie dodajemy es np.

a strawberry – 3 strawberries   (truskawka – truskawki)

a cherry – 2 cherries   (czereśnia – czereśnie)

 

  1. Rzeczowniki, które kończą się na e, dodajemy samo s np.

a horse – 5 horses (koń – konie)

a bridge – 7 bridges (most – mosty)

 

  1. Gdy rzeczownik w liczbie pojedynczej kończy się na f lub fe, wtedy f lyb fe zamieniamy na v, następnie dodajemy es np.

a wife – 3 wives   (żona – żony)

a knife – 8 knives   (nóż – noże)

 

  1. Od powyższej zasady istnieją wyjątki (do zapamiętania)

a roof – 2 roofs (dach – dachy)

a handkerchief – 3 handerchiefs (chusteczka – chusteczki)

 

Pozostałe rzeczowniki, które są wyjątkami:

 

a) liczba pojedyncza wygląda jak liczba mnoga

a fish – 2 fish     (ryba – ryby)

a sheep – 3 sheep   (owca – owce)

a fruit – 7 fruit   (owoc – owoce)

 

 

b) rzeczowniki zmieniają swoją postać

a man – 3 men   (mężczyzna – mężczyźni)

a woman – 4 women (kobieta – kobiety)

a mouse – 2 mice   (mysz – myszy)

a tooth – 6 teeth   (ząb – zęby)

a foot – 2 feet   (stopa – stopy)

a goose – 4 geese   (gęś – gęsi)

a child – 5 children (dziecko – dzieci)

 

 

c) rzeczowniki, które występują tylko w liczbie mnogiej

trousers – spodnie

clothes – ubrania

jeans – dżinsy

shorts – spodenki

scissors – nożyczki

police – policja

 

d) rzeczowniki, które wyglądają jak liczba mnoga, ale po nich używamy is a nie are

news – wiadomości

politics – polityka

hair (włosy) nie ma liczby mnogiej!  Mówimy więc Hair is long.

money (pieniądze) nie ma liczby mnogiej! mówimy więc Money is important.

 

e) rzeczowniki zbiorowe traktuje się jako rzeczownik w liczbie pojedynczej i też używamy po nich is a nie are

a family – rodzina

a crowd – tłum

a team – drużyna, zespół

 

 

Poćwicz liczbę mnogą TUTAJ