fbpx
Share
Która forma jest poprawna i dlaczego? Mówimy “prefer doing sth” czy “prefer to do sth? Angielskie słowo “prefer” oznacza “woleć, preferować”. Kiedy mówimy o naszych preferencjach, o tym czy coś preferujemy czy nie, możemy mieć na myśli preferencje ogólne lub preferencje, które w filmie nazwałam “konkretne”, gdyż odnoszą się do konkretnego miejsca, czasu lub sytuacji.

 

Preferencje ogólne

Mówiąc “preferencje ogólne” mam na myśli to co w życiu bardziej lubimy, cenimy. Nie ma tu znaczenia ani czas ani miejsce wypowiadanego zdania ani też jakiś ukryty kontekst. Mówiąc to zdanie zwyczajnie wyrażam moją opinię. Konstrukcja jaką zastosujemy to prefer doing sth. Zerknij na przykłady:

Jeśli po “prefer” występuje rzeczownik…

Do you prefer tea or coffee? [to jest pytanie ogólne “Wolisz herbatę czy kawę?” – osoba zadająca pytanie nie pyta mnie co ja chcę w tej chwili, tylko co ja ogólnie bardziej wolę pić, co mi bardziej smakuje]

I prefer tea. [wolę herbatę]

Jeśli chcę odpowiedzieć pełnym zdaniem “Wolę herbatę od kawy” potrzebuję do tego słówka “to” (a nie “than”!!)

I prefer tea to coffee.

Jeśli po “prefer” występuje czasownik…

Pytanie zadajemy następująco:

Do you prefer reading books or watching films? – konstrukcja prefer doing sth
[pytanie ogólne – “Wolisz czytać ksiażki czy oglądać filmy?”]

I prefer reading books.
lub I prefer reading books to watching films.

Zwróć uwagę, że w pytaniach występuje słowo “or”, w odpowiedziach natomiast “to”.

Preferencje konkretne

Preferencje konkretne odnoszą się do konkretnej sytuacji, czasu, czy miejsca, w którym się znajdujemy. Konstrukcja jaką zastosujemy to prefer to do sth.

Jeśli po “prefer” jest rzeczownik…

Would you prefer the book or the film?

I (would) prefer the book.

I (would) prefer the book rather than the film.
[“would” umieściłam w nawiasach, ponieważ jest ono opcjonalne; możemy go użyć lub nie mówiąc o konkretnych preferencjach. Jednak radzę, abyś go używał/a, aby mieć pewność o jaki kontekst nam chodzi].

Co więcej, gdy mówimy o preferencjach konkretnych i chcemy powiedzieć, że wolimy coś bardziej od czegoś innego wykorzystujemy “rather than” a nie “to” jak w przypadku preferencji ogólnych.

Jeśli po prefer jest czasownik…

Wyobraź sobie, że masz wybór. Albo możesz dziś przeczytać książkę “Ojciec Chrzestny” albo też obejrzeć film o tym samym tytule. I właśnie o to Cię pytam:

Would you prefer to read the book or watch the film?

Być może generalnie wolisz oglądać filmy, ale tym razem decydujesz się na książkę.

I (would) prefer to read the book.

I (would) prefer to read the book rather than watch the film.

Zwróć uwagę, że w pytaniach występuje słowo “or”, w odpowiedziach natomiast “rather than”.

Share