PAST SIMPLE

PRESENT PERFECT

Stosowany jest do opisu czynności:

– dokonanej – zakończonej w określonym czasie w przeszłości. Czas wykonania czynności może być uwzględniony lub pominięty jeżeli zakładamy, że wiadomo, że czynność została wykonana w przeszłości.

 

Joan returned from Palermo last Saturday.

 

We didn’t know you were involved in this.

 

          wykonywanej w przeszłości przez określoną długość czasu, czynność ta nie jest już wykonywana.

 

 

 

Simon worked In the stationery shop for eleven months.

 

– czynności wykonywanej regularnie w przeszłości lecz już zakończonej i nie kontynuowanej w teraźniejszości

 

 

 

When I was younger I did physical exercises every single day.

 

          zadając pytanie o czas wykonania, zakończenia określonej czynności nie mającej związku z teraźniejszością

 

When did Michael tell sou abort the meeting?

 

          zadając pytanie o długość trwania czynności wykonywanej w przeszłości i nie kontynuowanej w teraźniejszości

How long did Eve work abroad?

 

– do narracji jeżeli opowiadane czynności miały miejsce w przeszłości I nie maja związku z teraźniejszością. Zastosowanie to dotyczy zarówno czynności pojedynczych jak i wykonywanych przez dłuższy okres czasu.

– czynności krótkie, następujące po sobie.

 

 

He woke up, took a shower and then had breakfast

 

CHARAKTERYSTYCZNE SŁOWA:

A week ago, last Monday, yesterday

 

– łączy przeszlość z teraźniejszością

 

I have worked for the company.

(oznacza to, że zaczełaś pracę dla tej firmy kiedyś tam w przeszłości i nadal dla niej pracujesz)

 

– nie podajemy czasu kiedy czynność była lub nadal jest wykonywana

 

He has gone out.

 

– ważna jest przyczyna (w przeszłości) i (skutek w teraźniejszości)

 

He has worked too much lately and that’s why he is so tired.

 

– czynność dokonana zakończona niedawno lub w nieokreślonej przeszłości.

 

The train has just left.

 

– aby podkreślić ile razy dana czynność została powtórzona do chwili obecnej (oznacza to, że czynność ta może być powtórzona w przyszłości).

 

I have seen a polar bear twice.

 

– opisując zmiany jakie zaszły do chwili obecnej w liczbach, procentach

 

  CHARAKTERYSTYCZNE SŁOWA:

 

 

yet (jeszcze – najczęściej w pytaniach, przeczeniach), already (już), recently, lately (ostatnio), ever (kiedykolwiek), so far (jak dotąd), never, always, often, frequently, just (właśnie), for, since (od, przez)

  

SKOCZ DO ZADAŃ TUTAJ

Podziel się tym postem ze znajomymi:)