PAST SIMPLE

PRESENT PERFECT

Stosowany jest do opisu czynności:

– dokonanej – zakończonej w określonym czasie w przeszłości. Czas wykonania czynności może być uwzględniony lub pominięty jeżeli zakładamy, że wiadomo, że czynność została wykonana w przeszłości.

 

Joan returned from Palermo last Saturday.

 

We didn’t know you were involved in this.

 

          wykonywanej w przeszłości przez określoną długość czasu, czynność ta nie jest już wykonywana.

 

 

 

Simon worked In the stationery shop for eleven months.

 

– czynności wykonywanej regularnie w przeszłości lecz już zakończonej i nie kontynuowanej w teraźniejszości

 

 

 

When I was younger I did physical exercises every single day.

 

          zadając pytanie o czas wykonania, zakończenia określonej czynności nie mającej związku z teraźniejszością

 

When did Michael tell sou abort the meeting?

 

          zadając pytanie o długość trwania czynności wykonywanej w przeszłości i nie kontynuowanej w teraźniejszości

How long did Eve work abroad?

 

– do narracji jeżeli opowiadane czynności miały miejsce w przeszłości I nie maja związku z teraźniejszością. Zastosowanie to dotyczy zarówno czynności pojedynczych jak i wykonywanych przez dłuższy okres czasu.

– czynności krótkie, następujące po sobie.

 

 

He woke up, took a shower and then had breakfast

 

CHARAKTERYSTYCZNE SŁOWA:

A week ago, last Monday, yesterday

 

– łączy przeszlość z teraźniejszością

 

I have worked for the company.

(oznacza to, że zaczełaś pracę dla tej firmy kiedyś tam w przeszłości i nadal dla niej pracujesz)

 

– nie podajemy czasu kiedy czynność była lub nadal jest wykonywana

 

He has gone out.

 

– ważna jest przyczyna (w przeszłości) i (skutek w teraźniejszości)

 

He has worked too much lately and that’s why he is so tired.

 

– czynność dokonana zakończona niedawno lub w nieokreślonej przeszłości.

 

The train has just left.

 

– aby podkreślić ile razy dana czynność została powtórzona do chwili obecnej (oznacza to, że czynność ta może być powtórzona w przyszłości).

 

I have seen a polar bear twice.

 

– opisując zmiany jakie zaszły do chwili obecnej w liczbach, procentach

 

  CHARAKTERYSTYCZNE SŁOWA:

 

 

yet (jeszcze – najczęściej w pytaniach, przeczeniach), already (już), recently, lately (ostatnio), ever (kiedykolwiek), so far (jak dotąd), never, always, often, frequently, just (właśnie), for, since (od, przez)

  

SKOCZ DO ZADAŃ TUTAJ