Let’s have a look how to create an affirmative form. Spójrzmy jak stworzyć zdanie twierdzące.

 

 

Now, look how to create a negative form in Present Perfect. It’s easy! Popatrz, jak stworzyć przeczenie w Present Perfect.

To proste!

 

 Here, there are some words characteristic of Present Perfect. Charakterystyczne słówka.

 

 

 

*YET w zdaniu przeczącym oznacza ‘jeszcze nie’ I haven’t cleaned my house yet. Jeszcze nie posprzątałam mojego domu.

YET w pytaniu oznacza ‘już’ Have you heard the news yet? Czy już słyszałaś wieści?

**ALREADY oznacza ‘już’ – występuje w twierdzeniach! She has already finished. Ona już skończyła.

 

And the construction of an interrogative form. Konstrukcja pytania.

 

 REMEMBER! PAMIĘTAJ!

I’ve done = I have done

She’s done = She has done

 

I haven’t done = I have not done

She hasn’t done= She has not done

 

 

Last but not least, the difference between for and since.  Na koniec różnica pomiędzy for i since.

Hint: FOR – LENGTH, PERIOD OF TIME

         SINCE – THE MOMENT OF STARTING

 

 

Porównaj PRESENT PERFECT i PAST SIMPLE tutaj