PRESENT SIMPLE teoria czasownik TO BE

Podziel się tym postem ze znajomymi:)

Czasownik ‘to be’ (być)

zawsze rządzi się swoimi prawami.

Odmiana czasownika TWIERDZENIA

Forma długa

Forma krótka

Tłumaczenie

I am

I’m

Ja jestem

You are

You’re

Ty jesteś

She is

She’s

Ona jest

He is

He’s

On jest

It is

It’s

To jest

We are

We’re

My jesteśmy

You are

You’re

Wy jesteście

They are

They’re

Oni/one są

Budowa zdania twierdzącego:

 

Osoba + odmieniony czasownik ‘być’ + (przysłówek częstotliwości) + reszta zdania.


      He                               is                                                                              a doctor.

                     I                               am                                                                             from Brazil.

                They                             are                                always                                happy.

 

Budowa zdania pytającego: 

 

Pytanie tworzymy przez tzw. inwersję, czyli zamianę kolejności osoby z czasownikiem.

Zobacz:

Twierdzenie:   You are angry.

Pytanie:            Are you angry?

Krótkie odpowiedzi:   Yes, I am.      lub No, I am not.

 

Odmiana czasownika PRZECZENIA

Forma długa

Forma krótka

Tłumaczenie

I am not

I’m not

Ja nie jestem

You are not

You aren’t

Ty nie jesteś

She is not

She isn’t

Ona nie jest

He is not

He isn’t

On nie jest

It is not

It isn’t

To nie jest

We are not

We aren’t

My nie jesteśmy

You are not

You aren’t

Wy nie jesteście

They are not

They aren’t

Oni/one nie są

Uwaga! Zwróć uwagę jak tworzymy formy krótkie w twierdzeniach, a jak w przeczeniach!!

She’s a teacher. (Ona jest nauczycielką)

She’s not a teacher.    She isn’t a teacher.  (Ona nie jest nauczycielką).

 

Budowa zdania przeczącego:

 

        Osoba     + odmieniony czasownik ‘być’  + (przysłówek)  +  reszta zdania.

w formie przeczącej

 

                We                               aren’t                                                 police officers.

             I                                  am not                            always                  happy.

           She                              isn’t                                                        from Moscow.

Podziel się tym postem ze znajomymi:)