fbpx
Share

Personal pronoun = subject pronoun – zaimek osobowy

Object pronoun – zaimek osobowy w dopełnieniu

Possessive adjective – przymiotnik dzierżawczy

Possessive pronoun – zaimek dzierżawczy

Reflexive pronoun – zaimek zwrotny

I

me

my

mine

myself

you

you

your

yours

yourself

she

her

her

hers

herself

he

him

his

his

himself

it

it

its

——-

itself

we

us

our

ours

ourselves

you

you

your

yours

yourselves

they

them

their

theirs

themselves

 

Personal pronoun = subject pronoun – zaimek osobowy

Object pronoun – zaimek osobowy w dopełnieniu

Possessive adjective – przymiotnik dzierżawczy

Possessive pronoun – zaimek dzierżawczy

Reflexive pronoun – zaimek zwrotny

polskie „się”

I – ja

me – mi, mnie

my – mój, moja, moje

mine – mój, moja, moje

myself

you – ty

you – tobie, tobą, ciebie

your – twój, twoja, twoje

yours – twój, twoja, twoje

yourself

she – ona

her – jej, ją, nią, niej

her – jej

hers – jej

herself

he – on

him – jemu, mu, jego, niego, go

his – jego

his – jego

himself

it – ona, on, to (rzecz)

it – jej, ją nią, jemu, jego, niego, nim, go, to

its – jej, jego, tego (rzecz)

——-

itself

we – my

us – nam, nami, nas

our – nasz, nasza, nasze

ours – nasz, nasza, nasze

ourselves

you – wy

you – wam, wami, was

your – wasz, wasza, wasze

yours – wasz, wasza, wasze

yourselves

they – oni, one

them – im, nich, ich

their – ich

theirs – ich

themselves

 

Uwaga! Nie myl polskiego dopełnienia z dopełniaczem!

Dopełniacz to jeden z przypadków, odpowiada na pytanie: kogo? czego? nie ma.

Dopełnienie określa rzeczownik, czasownik lub przysłówek. Odpowiada na wszystkie (oprócz mianownika i wołacza) pytania przypadków. Rozróżniamy dopełnienie bliższe i dalsze.

 

Zaimek osobowy

I drink coffee every day.

She swims very well.

They are my friends.

Przymiotnik dzierżawczy

This is my house.

They are her shoes.

Where are his glasses?

Zaimek dzierżawczy

This house is mine.

Whose jeans are they? ~~ Hers.

The car is theirs.

Zaimek osobowy w dopełnieniu

I don’t like him.

Let’s visit them.

Can you call us later?

Zaimek zwrotny

Wash yourself.

Don’t cut yourselves.

She brushes herself.

Share