Przyimki i ich (nie)poprawne użycie

Podziel się tym postem ze znajomymi:)

Prepositions z angielskiego przyimki, to jedno z zagadnień, które wprowadza zamieszanie do prawie opanowanego materiału przez osoby uczące się języka. Często pomijane, mylone lub używane „na czuja” potrafią zszargać nerwy niejednemu z nas. Towarzyszą nam na każdym etapie nauki, choć często nie są traktowane z taką powagą i godnością, jak choćby użycie i zastosowanie Present Simple i Present Continuous. O tym jak to jest z tymi przyimkami i dlaczego tak się dzieje, że trudno jest nam je „ogarnąć” przeczytasz w tym artykule.

 

przyimki_uzycie

 

 

Przyimki i ich rodzaje

 

Przyimki pełnią bardzo ważną rolę w gramatyce angielskiej. Dlatego powinniśmy poświęcać im tyle samo uwagi co robieniu przykładów na porównanie Present Simple z Continuous. Warto wiedzieć, że przyimki najczęściej poprzedzają rzeczowniki lub zaimki, ale mogą także występować po czasowniku czy przymiotniku. Przyimki można podzielić na kilka grup: 1. przyimki czasu (prepositions of time) np. in, on, at, 2. przyimki miejsca (prepositions of place) np. in, on, under, between, 3. przyimki ruchu (prepositions of movement) np. to, from. Jeśli chcesz zobaczyć więcej przykładów przyimków czasu zerknij tutaj. O przyimkach miejsca dowiesz się klikając w ten artykuł.

 

Przyimki i ich użycie

 

Częstym problemem osób uczących się języka angielskiego jest poprawne używanie przyimków. Wynika to najprawdopodobniej z tego, że ucząc się nowych słów, nie poznajemy ich od razu z przyimkiem np. uczymy się tylko  słowa consist (składać się z), ale zapominamy o dołożeniu do tego przyimka of, z którym ten czasownik się łączy.

Niektóre czasowniki mogą występować z różnymi przyimkami, ale należy pamiętać wtedy, że zmienia się znaczenie np. to be engaged in oznacza zajmować się czymś, być zajętym czymś, a to be engaged to oznacza być zaręczonym z kimś. Jak widać, nie należy bagatelizować przyimków, ponieważ spełniają one bardzo ważną funkcję, a błędne ich stosowanie może doprowadzić do problemów komunikacyjnych.

 

Przyimki i ‚polski angielski’

 

Istnieją także takie słowa i wyrażenia, które nie łączą się w języku angielskim z żadnym przyimkiem. Jednak Polacy bardzo często dodają magiczne przyimki bo tak im „lepiej brzmi”. Używają tzw. kalki, tłumacząc z jednego języka na drugi. Jako przykład możnaby tu podać np. meet spotykać się z. W brytyjskim angielskim powinniśmy powiedzieć I meet my friends every weekend, mówimy najczęściej I meet with my friends every weekend. Przyimek with jest tu zbędny. Podobnie sytuacja ma się ze słowem call dzwonić do. Zdanie Zadzwoń do mnie należy przetłumaczyć Call me, a nie Call to me.

Dla wtajemniczonych w kolejny, wyższy już poziom…

 

Które ze zdań jest poprawne? Zastanów się dobrze.

How long have you been to London?

How long have you been in London?

 

 

Otóż obie odpowiedzi są poprawne. Na polski zdania te przetłumaczymy tak samo, jednak różnicę można dostrzec w znaczeniu. Zdanie z to oznacza, że osoba pytana była i właśnie co wróciła z Londynu, podczas gdy zdanie z przyimkiem in oznacza, że ktoś ciągle jest w Londynie (a my rozmawiamy z nim np. przez telefon).

Spytasz zapewne jak masz opanować cały ten materiał? Skąd wiedzieć, jakiego przyimka użyć? Otóż, nieocenione tutaj są wszelkiego rodzaju dobre słowniki, które pokażą ci również przykład zdania z zastosowanym przyimkiem. Polecam słowniki Longmana, Oxfordu czy Macmillana. Kiedy już znajdziesz odpowiedź w słowniku na nurtujące pytanie, nasuwa ci się kolejne… Jak mam to zapamiętać? Słowa łączą się z różnymi przyimkami, i nie zawsze można je ‚przekalkować’ z polskiego na angielski… Moja podpowiedź: zrób własnoręczne fiszki (małe karteczki, które będziesz mógł wszędzie ze sobą zabrać), listę słownictwa z podziałem na słowa łączące się np. z of, with, about itd. Używaj kolorowych długopisów czy zakreślaczy, a przede wszystkim powtarzaj swój materiał tak często, jak to tylko możliwe.

 

 

przyimki

 

 

Na koniec serwuję listę słownictwa (przymiotników), które warto znać. Uszeregowałam je według przyimka, z jakim się łączą, aby łatwiej było je zapamiętać. W kolejnym artykule pojawią się przykłady na czasownik + przyimek.

 

 

Przyimki

 

with
be pleased with sb/sth– być zadowolonym z kogoś/czegoś
be satisfied with sb/sth– być zadowolonym z kogoś/czegoś
be angry with sb– być złym na kogoś
 at
 be bad at sth – być kiepskim w czymś/ z czegoś
 be good at sth – być dobrym w czymś/ z czegoś
 in
 be interested in sb/sth– interesować się kimś/czymś
 be successful in sth – odnoszący sukcesy w czymś, odnosić sukces w czymś
 be involved in sth – być zaangażowanym w coś
 be engaged in sth – być zaangażowanym w coś
 be absorbed in sth – być zaabsorbowanym czymś
 for
be resposible for sth/sb– być odpowiedzialnym za coś/kogoś
be ready for sth – być gotowym na/do coś
be liable for sth/sb – być odpowiedzialnym za coś/kogoś
be anxious for sth – pragnąć czegoś
be sorry for sth – przepraszać za coś
be bad for sb – być złym dla kogoś
be good for sb – być dobrym dla kogoś
be prepared for sth– być przygotowanym na coś/do czegoś
  
of
 be frightened of sb/sth – bać się kogoś/czegoś
 be scared of sb/sth – bać się kogoś/czegoś
 be afraid of sb/sth – bać się kogoś/czegoś
 be nervous of sb/sth – bać się kogoś/czegoś
 be fond of sb/sth – lubić kogoś/coś
 be proud of sb/sth – być dumnym z kogoś/czegoś
 be confident of sth – być pewnym czegoś
 be aware of sth – być świadomym czegoś
 be ashamed of sb/sth – być zawstydzonym kimś/czymś
 be capable of sth – być zdolnym do czegoś
 be jealous os sb/sth – być zazdrosnym o kogoś/o coś
 be tired of sb/sth – być zmęczonym kimś/czymś
 be typical of sb/sth – być typowym dla kogoś/czegoś
about
 be annoyed about sb/sth – być poirytowanym kimś/czymś
 be anxious about sb/sth – być zaniepokojonym o kogoś/coś
 be certain about sb/sth – być pewnym kogoś/czegoś
 be excited about sb/sth– być podekscytowanym kimś/czymś
 be happy about sb/sth – być zadowolonym z kogoś/czegoś
 be pleased about sb/sth – być zadowolonym z kogoś/czegoś
 be upset about sb/sth – być zasmuconym kimś/czymś

Udanej nauki przyimków!

 

Podziel się tym postem ze znajomymi:)