fbpx
Share

Przymiotniki dzierżawcze i zaimki dzierżawcze to w rezultacie nic trudnego. Najważniejsze byś umiała je od siebie odróżnić. W obu przypadkach mówimy o przynależności. Przymiotniki dzierżawcze zawsze występują z rzeczownikiem np. This is her book.  Zaimki dzierżawcze natomiast, występują samodzielnie (nie ma po nich rzeczownika) np. This book is hers.

Jak wspomniałam we wstępie, dzięki przymiotnikom dzierżawczym i zaimkom dzierżawczym opisujemy przynależność czegoś do kogoś.

Przymiotniki dzierżawcze (występują z rzeczownikami)

 

my – mój, moja, moje, swój, swoja, swoje

your – twój, twoja, twoje, swój, swoja, swoje

her – jej, swój, swoja, swoje

his – jego, swój, swoja, swoje

its – jego, jej, tego, swój, swoja, swoje (o zwierzętach, przedmiotach)

our – nasz, nasza, nasze, swój, swoja, swoje

your – wasz, wasza, wasze, swój, swoja, swoje

their – ich, swój, swoja, swoje

Popatrz! W angielskim musisz znać tylko jedno słowo, a w polskim co najmniej sześć 😉

Zaimki dzierżawcze (występują samodzielnie)

 

mine – mój, moja, moje

yours – twój, twoja, twoje

hers – jej

his – jego

its – jego, jej, tego

ours – nasz, nasza, nasze

yours – wasz, wasza, wasze

theirs – ich

 

 

Jak rozróżnić kiedy i jak stosować przymiotnik, a kiedy zaimek dzierżawczy? Popatrz na przykłady zdań.

 

This is my house. To jest mój dom. – po słowie mój występuje rzeczownik

This house is mine. Ten dom jest mój. – po słowie mój nie stawia się już nic

 

1. Put one appropriate possessive adjective: my – your – his – her – its – our – your – their. Wstaw jeden z przymiotników dzierżawczych.

  1. My father is a driver. It is ………………….. car.
  2. My mother likes clothes. It is ……………………. favourite dress.
  3. My brothers love games. They are …………………. computers.
  4. I have got a little sister. …………………. name is Sandra.

 

2. Translate the words in the brackets. Przetłumacz słowa z nawiasów.

  1. I love ……………………………………… (swój pokój).
  2. Tomek doesn’t know where …………………….…. (jego klucze) are.
  3. When is Krysia going to …………………………….. (posprzątać swoje) desk?
  4. We don’t want to sell ………………………………… (naszego domu).

 

Pobierz całe zadanie tutaj:

 

Share