1. TRANSLATE!

1. Na kogo czekasz?

2. Na co czekasz?

3. Z kim wy pracujecie?

4. Dokąd ona poszła?

5. Do kogo ona poszła?

6. Na co wydałaś tyle pieniędzy?

7. Z czego się śmiejesz?

8. Po co to robisz?

9. Z kim pracuje twój mąż?

10. Skąd one są?

11. Dla kogo one pracują?

12. Z kim George spędza swój wolny czas?

13. Do kogo ty mówisz?

14. Skąd pochodzą twoi rodzice?

15. Na co patrzysz?

 

 

 

 

2. BUILD SOME QUESTIONS

1. I like listening to my friends.

? Kogo lubisz słuchać?

 

2. He looked for a job last year.

? Czego on szukał w zeszłym roku?

 

3. She is angry with me.

? Na kogo ona jest zła?

 

4. Our parents are proud of us.

? Z kogo są dumni nasi rodzice?

 

5.Susan got married to Bob.

? Za kogo wyszła Susan?

 

6. The wives are dependent on their husbands.

? Od kogo są zależne te żony?

 

7. I am writing a letter to my boyfriend.

? Do kogo piszesz list?

 

8. Margaret plays with her best friend.

? Z kim bawi się Margaret?

 

 

 

 

 answers

 

teoria