W języku angielskim pytania zaczynające się od przyimka typu for, about są bardzo rzadkie i występować mogą jedynie w stylu oficjalnym np. w dokumentach. W mowie przyimek ten przechodzi na sam koniec np. w pytaniu „Na kogo czekasz?” wygląda następująco:

Who are you waiting for? – wytłuszczone słowa to polskie ‘na kogo’.

Dla Polaków uczących się języka angielskiego pytania typu „na co”, „na kogo”, „po co”, „dokąd”, „z kim”, „o czym”, „o kim”, „do kogo” są bardzo problematyczne, jednakże niepotrzebnie. Jedyną trudnością jest znajomość, czy też nie, przyimka, który łączy się z czasownikiem. Jeśli wiesz, że „czekać na” to po angielsku „wait for” (for to przyimek) dalej nie powinno być żadnych problemów.

W celu ułatwienia sobie zadania proponuję ułożyć sobie odpowiedź na pytanie, które masz zadać. Załóżmy, ze twoje pytanie to:

„Na co patrzysz?”. Stwórz sobie odpowiedź „Ja patrzę na twój samochód” i przetłumacz na język angielski. Kluczem jest tu „patrzę na” (look at). To słowo at to właśnie twój przyimek. Możesz teraz przejść do tworzenia pytania.

Zaczynasz od słowa co (what), dalej osoba i czasownik a na końcu umieszczasz słowo na (tutaj at).

What are you looking at? Słowa wytłuszczone to polskie ‘na co’.

 

Kilka przykładów:

My rozmawialiśmy o tobie. We were talking about you.

O kim rozmawialiście? Who were you talking about?

 

Ja pracowałam z nim. I worked with him.

Z kim ty pracowałaś? Who did you work with?

 

Ona wysłała mu listy. She sent the letters to him.

Do kogo ona wysłała listy? Who did she sent the letters to?

 

Ja pracuję dla pieniędzy. I work for money.

Po co pracujesz? What do you work for?

 

 

 

Check yourself!