fbpx
Share

Types of school

Boarding school – szkoła z internatem

Catholic school – szkoła katolicka

Co-educational school – szkoła koedukacyjna

College – wyższa uczelnia, kolegium

Comprehensive school – szkoła średnia przyjmująca uczniów o różnym poziomie zdolności

Elementary/ Grammar/ Grade School (AmE) – szkoła podstawowa (7-12 lat)

Grammar school – liceum ogólnokształcące

Higher education/ tertiary education –szkolnictwo wyższe

Infant school – szkoła podstawowa

Junior high school (AmE) – niższa szkoła średnia (12-14 lat)

Junior school – szkoła podstawowa dla dzieci w wieku 7-11 (BrE)

Kindergarten – przedszkole

Lower secondary school – gimnazjum

Nursery – żłobek

Nursery school – przedszkole

Preparatory school – prywatna szkoła podstawowa

Primary school – szkoła podstawowa publiczna

Private school – szkoła prywatna

Public school – szkoła prywatna (BrE)/ szkoła państwowa (AmE)

Secondary modern school – typ szkoły średniej (BrE)

Secondary school – szkoła średnia

Secondary technical school – technikum

Seminary – seminarium duchowne

Senior high school (AmE) – wyższa szkoła średnia (15-17lat)

Single-sex school – szkoła niekoedukacyjna

Special school – szkoła specjalna

State school – szkoła państwowa (BrE)

Technical college/ politechnic – politechnika

Trade school – szkoła zawodowa

Univeristy – uniwersytet

Upper secondary school – liceum

Vocational school – szkoła zawodowa

People at school

a student – uczeń/student

a pupil – uczeń (podstawówki)

a teacher – nauczyciel

a form tutor/home-room teacher (AmE) – wychowawca klasy

a head teacher – dyrektor szkoły

a principal – dyrektor szkoły

a caretaker – woźny

a classmate – kolega z klasy

a graduate – absolwent

a supply teacher – nauczyciel na zastępstwo

a peripatetic teacher – nauczyciel pracujący w kilku szkołąch

a chancellor – rektor

a dean – dziekan

a vice-dean – prodziekan

a lecturer – wykładowca

an assisstant professor – adiunkt

a research assistant – asystent naukowy

Bachelor’s degree – tytuł licencjata

Master’s degree – tytuł magistra

PhD’s degree – tytuł doktora

Professor’s degree – tytuł profesora

BSc (Bachelor of Science) – licencjat nauk ścisłych

BA (Bachelor of Art.) – licencjat nauk humanistycznych

MSc (Master of Science) – magister nauk ścisłych

MA (Master of Art.) – magister nauk humanistycznych

Eng. (Engineer) – inżynier

PhD (Philisophiae Doctor) – doktor

Prof. (Professor) – profesor

Subjects

Art – plastyka

Bilology – biologia

Chemistry – chemia

English – j. angielski

Geography – geografia

German – j. niemiecki

History – historia

IT – informatyka

Mathematics/ Maths – matematyka

Music – muzyka

P.E. – w-f

Physics – fizyka

Polish – j. polski

R.E. – religia

Science – przyroda

Sexual Education – wychowanie do życia w rodzinie

Social Studies – wiedza o społeczeństwie

Spanish – j. hiszpański

a certificate – certyfikat

a course – kurs

a department – zakład/wydział

a faculty – wydział/katedra

a final exam – egzamin końcowy

a mark (BrE)/ grade (AmE) – ocena

a mock exam – egzamin próbny

a multiple choice test – test wielokrotnego wyboru

a resit/ a retake – egzamin poprawkowy

a revision – powtórka

a written exam – egzamin pisemny

an entrance exam – egzamin wstępny

an exercise – ćwiczenie

an oral exam – egzamin pisemny

curriculum – program nauczania

distance learning – uczenie się na odległość

education – edukacja, wykształcenie

feedback – opinia, informacja zwrotna

homework – zadanie domowe

lesson/class – lekcja

literacy – umiejętność czytania i pisania

numeracy – umiejętność liczenia

past papers – prace z ubiegłych lat

rote-learning – nauka na pamięć

G.C.E. examination (the General Certificate of Education) – świadectwo ukończenia szkoły średniej

a break – przerwa

a detention – kara pozostania w szkole po lekcjach

a term/a semester – semestr/półrocze

a timetable – plan lekcji

admission – przyjęcie (do szkoły)

winter break/holidays – ferie zimowe

(un)fair – (nie)sprawiedliwy

absent – nieobecny

ambitious – ambitny

compulsory – obowiązkowy

demanding – wymagający

gifted – utalentowany

hard-working – pracowity

obligatory – obowiązkowy

present – obecny

strict – surowy

understanding – wyrozumiały

a canteen – stołówka

a classroom – sala lekcyjna

a cloakroom – szatnia

a gym – sala gimnastyczna

a library – biblioteka

a playground – plac zabaw

a school dormitory – internat

a school hall – aula

a school uniform – mundurek

a schoolyard – boisko

a staff room – pokój nauczycielski

an office – sekretariat

Parent-teacher meeting – wywiadówka

PTA – Parent-Teacher Association – komitet rodzicielski

a teachers’ room – pokój nauczycielski

to assess – oceniać

to attend a school – uczęszczać do szkoły

to bully – znęcać się nad słabszymi

to burry oneself in one’s books – zakopać się w książkach

to cheat in an exam – ściągać na egzaminie

to cram – zakuwać

to do a degree in – robić stopień naukowy w/z

to do an experiment – przeprowadzać eksperyment

to do homework – robić zadanie domowe

to do one’s best – dać z siebie wszystko

to do research into sth – robić badanie czegoś

to drop out of university – wylecieć ze studiów

to educate – kształcić

to encourage – zaczęcać

to fail an exam – oblać egzamin

to get an A – dostać ocenę A

to go blank – mieć pustkę w głowie

to graduate – skończyć szkołę

to have extra classes – mieć dodatkowe zajęcia

to know the subject inside out – znać temat od podszewki

to learn – uczyć się

to learn by heart – uczyć się na pamięć

to make a mistake – popełnić błąd

to make an effort – spróbować coś zrobić, podjąć wysiłek

to make progress – zrobić postęp

to make/take a break – zrobić sobie przerwę

to make/take notes – zrobić notatki

to memorise – zapamiętywać

to motivate – motywować

to pass an exam – zdać egzamin

to pay attention – uważać, słuchać

to play truant – wagarować

to prepare – przygotowywać się

to punish – karać

to submit – przedkładać (pracę nauczycielowi)

to take a gap year – wziąć urlop dziekański

to take an exam – podchodzić do/pisać egzamin(u)

to take part in a lesson – brać udział w lekcji

to teach – uczyć kogoś

brainstorming – burza mózgów

a blackboard – tablica (na kredę)

a dictionary – słownik

a first draft – brudnopis

a locker – szafka

a mind map – mapa myśli

a register – dziennik

a sponge – gąbka

a whiteboard – tablica (na markery)

an interactive board – tablica interaktywna

a chalk – kreda

set books – lektury szkolne

wyrazy wytłuszczone – materiał podstawowy

Zapisz

Share