W celu zrozumienia o co tak naprawdę chodzi ze słowami some i any, musisz najpierw wiedzieć co to są rzeczowniki policzalne (countable nouns) i rzeczowniki niepoliczalne (uncountable nouns). Jeśli nie pamiętasz zerknij TUTAJ. Następnie musimy wiedzieć w jakich sytuacji należy używać którego ze słówek. Popatrz na poniższą tabelkę. Szybko zauważysz, że nie ma różnicy w języku angielskim czy rzeczownik jest policzalny czy nie, robi to jednak różnicę w przypadku tego, czy zadajesz pytanie czy może tworzysz jednak zdanie twierdzące czy przeczące. Różnica dostrzegalna jest jednak w tłumaczeniu na język polski i należy brać ją pod uwagę, gdy tłumaczymy zdania.

Porównajmy zdania:

Martha has got some bananas.    Marta ma kilka bananów.

Tony has got some sugar.             Tony ma trochę cukru.

 

Have we got any apples?              Czy my mamy jakieś jabłka?

Have they got any milk?                Czy oni mają trochę mleka?

 

I haven’t got any cakes.                Ja nie mam żadnych ciasteczek.

You haven’t got any honey.          Ty nie masz ani trochę miodu.

 

Uwaga!

Gdy mówimy o zdaniach przeczących, możemy rozwiązać je na 2 sposoby:

1) I have got no money.

2) I haven’t got any money.

Oba zdania oznaczają Ja nie mam ani trochę pieniędzy.

 

Słówko SOME może pojawić się także w pytaniach, ale tylko wtedy gdy coś komuś proponujemy: Would you like some coffee? Chciałaby Pani kawy?

 

 

 

Zerknij i poćwicz zadania!