I. TRANSLATE. Przetłumacz.

1) Ja nie mam żadnego długopisu.

2) Nie ma ani trochę mleka w lodówce.

3) Zosia ma kilka pomarańczy.

4) Wy macie trochę sera.

5) Czy jest trochę cukru w domu?

6) Czy są jakieś warzywa?

7) Nie ma żadnych krzeseł w klasie.

8) Czy są jakieś książki na stole?

9) Daj mi proszę trochę wody.

10) W szkole nie ma żadnych dzieci.

11) W sklepie nie ma żadnego chłopca.

12) My nie mamy ani trochę ketchupu.

13) Ja chcę kupić kilka koszulek.

14) Czy jest jakiś telewizor w twoim domu?

15) Nie ma żadnego telewizora w moim domu.

 

II. CHOOSE ONE OPTION. Wybierz jedną wersję.

1) There’s …………………………… juice in the fridge.

a) some

b) any

2) There’s ………………………………….. window in this room.

a) no

b) any

3. She hasn’t got …………………………. friends.

a) no

b) any

4. Have you got ……………………. information about uncle Joe?

a) some

b) any

5. Their parents have got ………………………….. money.

a) any

b) some

6. Is there …………………………… rice?

a) any

b) no

7. We haven’t got ……………………. furniture.

a) no

b) any

8. Her sister has got ………………………. earrings.

a) some

b) any

9. Are there ………………………….. cars in the town?

a) no

b) any

10. There are …………………………… dogs in my garden!

a) any

b) some

11. There’s hardly …………………….. milk left

a) no

b) any

12. They went to the town without ………………………. money.

a) no

b) any

13. I don’t make …………………… mistakes.

a) no

b) any

14. Does he know ……………………… good hotel in Warsaw?

a) any

b) some

15. I’m going to buy ………………… fruit.

a) some

b) any

 

 

Jeśli nie wiesz jak zrobić powyższe zdania zajrzyj TUTAJ