fbpx
Share

Czasowniki statyczne i dynamiczne w języku angielskim przewijają się bezustannie, choć być może nie masz pojęcia o tym, że są tak a nie inaczej nazywane. Wiedza na temat tego, który czasownik należy zakwalifikować do odpowiedniej grupy pomaga nam uniknąć błędów językowych. Warto je znać szczególnie wtedy, gdy zdajemy egzaminy językowe czy podchodzimy do matury rozszerzonej. Pomimo tego, że nazwy ‘czasowniki statyczne’ oraz ‘czasowniki dynamiczne’ brzmią dość tajemniczo i poważnie, zapewniam was, że nie ma w nich nic trudnego. Wystarczy poznać podstawową różnicę między nimi i/lub zapamiętać grupę czasowników statycznych.

Najprościej mówiąc czasowniki statyczne to te, które jak mówi nazwa, są statyczne, a więc nieruchome. Grupa tych czasowników nie łączy się z czasami Continuous, co oznacza, że nie mogą one przybrać końcówki –ing. Zdarzają się jednak takie słowa, które mimo, że są na liście czasowników statycznych, występują z –ing, a więc mogą też być czasownikami dynamicznymi. O tych ‘wyjątkowych’ czasownikach dowiesz się w dalszej części artykułu.

Czasowniki statyczne służą do opisywania:

1. stanów np. know, realise, understand, seem

2. uczuć i emocji np. love, like, hate

3. preferencji i opinii np. think, prefer

4. zmysłów np. feel, hear, smell, see, look, taste, notice, observe

5. posiadania np. belong, possess, own

 

Jeśli nie znasz znaczenia słów z powyższego zdjęcia, zapoznaj się z ich tłumaczeniem.

1. zgadzać się  2. pojawiać się  3. wierzyć  4. należeć (do)  5. dotyczyć  6. składać się z   7. zawierać  8.kosztować  9. zależeć (od)  10. zasługiwać 11. wątpić 12. czuć, twierdzić, sądzić  13. pasować   14. zapominać  15. mieć  16. nienawidzieć  17. słyszeć  18. mieć nadzieję  19. wyobrażać sobie  20. wliczać, włączać  21. dotyczyć, wymagać  22. trzymać, kontynuować 23. znać, wiedzieć 24. lubić 25. wyglądać 26. kochać 27. mieć znaczenie, liczyć się  28. znaczyć  29. mieć coś przeciwko, uważać na coś  30. potrzebować  31. być dłużnym  32. posiadać  33. posiadać  34. preferować, woleć  35. obiecywać  36. zdawać sobie sprawę  37. rozpoznawać  38. pamiętać  39. wymagać  40. widzieć  41. wydawać się  42. pachnieć  43.brzmieć  44. przypuszczać  45. smakować  46. uważać, myśleć, sądzić  47. rozumieć  48. chcieć  49. ważyć  50. życzyć

 

Na zdjęciu powinny także znaleźć się takie czasowniki jak: appreciate (doceniać), admire (podziwiać), adore (uwielbiać), be (być), assume (zakładać, że), care (dbać, troszczyć się), desire (pożądać), detest (nie znosić), dislike (nie lubić),  expect (oczekiwać), loath (nie cierpieć), recollect (przypomnieć), refuse (odmawiać), value (cenić).

Czasowniki dynamiczne lub czasowniki ruchu stanowią znacznie większą grupę niż czasowniki statyczne i są to wszystkie pozostałe czasowniki występujące w języku angielskim. Mogą one występować w formie Continuous, a więc z końcówką –ing, np. clean, cook, wash, play, work, put, dance, watch, fix, earn…

 

Niektóre czasowniki statyczne mogą być także czasownikami dynamicznymi, jednak zmienia się ich znaczenie. Popatrz:

 

be – być

Tony is a bad boy.  Tony jest złym chłopcem.

Tony is being a bad boy.  Tony jest złym chłopcem. (wyjątkowo nieładnie się zachowuje, zawsze jest grzeczny)

 

have – mieć (w Present Simple)

He has two cars. On ma dwa samochody. (posiada)

He is having a shower now. On bierze prysznic. Jak widzisz have przymuje formę z -ing tylko wtedy, gdy nie wyraża ono posiadania, a łączy się z różnymi frazami np. have breakfast – jeść śniadanie.

 

feelczuć się –  może przyjmować formy Simple lub Continuous np. I feel better lub I am feeling better Czuję się lepiej, ale feel jako czuć np. Czy czujesz, że ziemia się rusza? Do you feel the ground is moving? nie może zostać użyte w formie Continuous.

feel może również oznaczać sądzić, uważać i wtedy też należy używać tego czasownika w Present Simple (ponieważ wyrażamy tu opinię).

 

lookwyglądać – nie występuje w formie Continuous! You look great, Jane. Wyglądasz świetnie, Jane. Jednak, look atpatrzeć na, look forszukać, look inszukać w czymś look out – wyszukiwać, odszukiwać, wyglądać przez okno,  look onprzyglądać się, rozglądać się, są to czasowniki dynamiczne, i jak najbardziej mogą występować z końcówką –ing.

 

smellpachnieć, emitować zapach – w tym znaczeniu słowo to występuje tylko w Present Simple np. It smells nice. To pachnie ładnie.

smell użyte w Present Continuous oznacza wąchać np. Why are you smelling it? Dlaczego to wąchasz?

 

tastesmakować (w Present Simple) – The milk tastes sour. To mleko smakuje kwaśnie.

taste w Present Continuous oznacza próbować. I am tasting the cake before serving on the table. Próbuję ciasto przed podaniem do stołu.

 

seewidzieć (w Present Simple). My sister saw her exboyfriend. Moja siostra widziała swojego byłego chłopaka.

see w Present Continuous oznacza mieć spotkanie, wizytę. I am seeing my boss today. Mam spotkanie z szefem dzisiaj.

 

hear słyszeć (w Present Simple). Do you hear the noise? Słyszysz ten hałas?

hear w Present Continuous oznacza przesłuchiwać. The police is hearing my husband. Policja przesłuchuje mojego męża.

 

think – myśleć w znaczeniu sądzić, uważać w Present Simple. She thinks you are a nice guy. Ona uważa, że jesteś fajnym facetem.

think w Present Continuous to myśleć o czymś, kimś. Sara is thinking about new job. Samantha myśli o nowej pracy.

 

expectspodziewać się, żądać, myśleć, sądzić w Present Simple np. I expect her visit today. Spodziewam się jej wizyty dzisiaj.

expect w znaczeniu oczekiwać na coś/ kogoś może być użyte w Present Continuous np. I am expecting a baby. Oczekuję dziecka.

 

 

 

Jeśli uważasz, że artykuł ten był dla Ciebie pomocny zostaw LIKE 🙂

 

 

 

Share