fbpx
Share

the Natural Perosns’ Income Tax – podatek dochodowy od osób fizycznych

the Legal Persons’ Income Tax – podatek dochodowy od osób prawnych

the Inheritance Tax and the Donation Tax – podatek od spadków i darowizn

the Tax on Acts in Civil Law – podatek od czynności cywilno-prawnych

the Agricultural Tax – podatek rolny

the Forest Tax – podatek leśny

the Real Estate Tax – podatek od nieruchomości

the Tax on Means of Transport – podatek od środków Transportowych

the Tonnage Tax – podatek tonażowy

the Tax on Mineral Extraction – podatek od wydobycia niektórych kopalin

the Goods and Services Tax – podatek od towarów i usług

the Excise Tax – podatek akcyzowy

the Gambling Tax – podatek od gier

the Flat Tax – podatek liniowy

VAT (Value Added Tax) – podatek VAT

 

Share