fbpx
Share

 

CALLING SOMEONE

 

Introducing yourself – przedstawianie się

Hello/Good morning/Good afternoon, this is John Smith from ABC Company.

Hello, my name is John Smith. I’m calling from ABC Company.

 

Saying who you want to talk to – mówienie z kim chcesz rozmawiać

I’d like to talk to Maria Granda, please. – Chciałbym rozmawiać z Maria Granda.

Is Maria Granda available/ in/there? – Czy Maria Granda jest dostępna?

Could I have the Marketing department, please? – Czy mogę rozmawiać z działem sprzedaży?

 

Reason for the call – Powód, dla którego dzwonimy

I am ringing to tell/inform you …- Dzwonię, żeby powiedzieć/poinformować …

I am calling to confirm/cancel … – Dzwonię, aby potwierdzić/odwołać …

I need some information regarding…/as far as ….. is concerned. – Potrzebuję informacji dotyczących/ związanych z …

I would like to ask … – Chciałbym spytać …

 

Leaving a message – Zostawianie wiadomości

Can I leave him/her a message? Czy mogę zostawić jemu/jej wiadomość?

Could you give him/her a message? – Czy może Pan/Pani przekazać jemu/jej wiadomość?

Please tell him/her that … – Proszę powiedzieć jemu/jej, że …

Please ask him/her to ring/call me on 666 234 352. – Proszę poprosić go/ją, aby zadzwonił do mnie na nr …

Can you tell him/her that John Smith called? – czy może Pan/Pani przekazać, że dzwonił John Smith?

 

ANSWERING THE PHONE

 

Get/ Pick up the phone. – odbierz telefon

Hang up the phone. – odłożyć słuchawkę

Don’t hang up on me! – nie rzucaj mi słuchawką!

Put sb through. – przełączyć kogoś

Get through. – dodzwonić się

Interruptions. – zakłócenia

 

Asking who is calling – Kto dzwoni…

May I ask who is calling, please? – Czy mogę spytać kto dzwoni?

Who shall I say it is calling? – Kogo mam zaanonsować?

Who is calling, please?  – Kto dzwoni?

 

Asking who you should put through with – Pytanie z kim połączyć

Who would you like to speak to? – Z kim chciałby Pan/Pani rozmawiać?

Which department did you want to connect to? – Z jakim działem chce się Pan/Pani połączyć?

 

Connecting someone and some problems – Łączenie i problemy

I’ll put you through. – Łączę.

The extension number is 45. – Numer wewnętrzny to …

I’m sorry but the line is engaged at the moment. – Przepraszam, linia jest zajęta.

All operators are busy now. – Wszyscy operatorzy/telefoniści są zajęci.

He is busy right now. Can you call back later? – On jest zajęty w tym momencie. Może zadzwonić Pan/Pani później?

I’m sorry you are breaking up. – Przepraszam, przerywa.

Our conversation was cut off. – Nasza rozmowa została przerwana.

Unfortunatelly, I am not the right person / eligible to speak to about that. You need to talk to Mr Jones. – Niestety, nie jestem odpowiednią osobą/ uprawnioną osobą, aby o tym rozmawiać. Musi Pan/Pani porozmawiać z Panem Jones.

I’m sorry, I think you have got the wrong number. – Przepraszam, to pomyłka.

There is no one with that name here/called John. – Nie ma tu nikogo o imieniu John.

 

Putting someone on hold – Czekanie

Please hold. – Proszę czekać.

Hang on a moment./Hold on a moment. – Proszę czekać.

Just a second, I’ll put you through to Mr. Smith. – Chwileczkę. Połączę Pana/Panią z Panem Smith.

Please hold the line. – Proszę czekać na linii.

Bear with me, please. (spoken) – Proszę poczekać (używane, gdy czcemy skończyć coś co zaczęliśmy)

Could you hold for a minute? – Czy może Pan/Pani chwileczkę zaczekać?

My colleague can’t speak to you right now. – Kolega nie może teraz z Panem/ią rozmawiać.

 

Putting a phone call through – łączenie

I’ve got Maria Gonzalez on the phone for you. – Maria Gonzalez na linii do Pana/Pani.

Maria Gonzalez is calling you. – Maria Gonzalez dzwoni do Pana/Pani.

 

Saying someone is not available – ktoś jest niedostępny

I’m sorry/ I’m afraid she is not available. – Przykro mi/Obawiam się, że jest niedostępna.

                                    she is in a meeting. – … jest na spotkaniu.

                                    she is not in. – … nie ma jej.

                                    she is out of office. – … jest poza biurem.

                                    she is away travelling. – … jest w podróży.

                                    she is on holidays. – … jest na wakacjach.

 

Taking messages – przekazywanie wiadomości

Would you like to leave a message? – Chciałby/aby Pan/i zostawić wiadomość?

Can I take a message? – Czy mogę przekazać wiadomość?

If you leave your name and number I’ll ask him/her to call you back/contact you. – Jeśli zostawi Pan/i nazwisko i numer poproszę, aby do Pana/i oddzwonił/a.

Shall I ask him/her to call you back? – Mam poprosić, żeby do Pana/i oddzwonił/a?

Can I take your number, please? – Czy mogę wziąć pański numer?

I’ll make sure he/she gets the message. – Upewnię się, że dostanie wiadomość.

I’ll let him/her know you called. – Powiadomię, że Pan/i dzwonił/a.

You can leave him/her a message on his answering machine. – Może Pan/i zostawić wiadomość na automatycznej sekretarce.

 

Offering help in other ways – oferowanie pomocy

I don’t know how I can help you. Maybe I’ll put you through to his/her assistant/department. – Nie wiem jak mam Panu/i pomóc. Może połączę z jego/jej asystentem/innym działem.

Would you like to speak to his/her deputy/secretary? – Chciałby Pan rozmawiać z jego zastępcą/sekretarką?

Can anyone else help you? – Czy ktoś jeszcze może Panu/i pomóc?

 

Confirming and repeating information – potwierdzanie i powtarzanie informacji

Let me repeat that back to you to make sure. – Niech Pan/i pozwoli, że powtórzę, aby się upewnić.

I’ll just repeat that back to you. – Powtórzę Panu/i.

Can you repeat it one more time, please? – Czy może Pan/i powtórzyć jeszcze raz?

Would you like to repeat it back to me? – Zechciałby/aby Pan/i powtórzyż mi jeszcze raz?

Did you say 13 or 30? – Powiedział Pan 13 czy 30?

Can you spell your email address, please? – Czy może Pan/Pani przeliterować pański adres email?

How do you spell your address? – Jak przeliterować pański adres?

Would you mind spelling it for me, please? – Miałby Pan/i coś przeciwko, aby to przeliterować?

Can you speak up a little, please? – Czy może mówić Pan/i troszkę głośniej?

Could you speak a little slower? – Czy może Pan/i mówić troszkę wolniej?

Sorry, I didn’t hear/understand/catch … (your name, telephone number, company etc.) – Przepraszam, nie usłyszałem/zrozumiałem/usłyszałem …

 

Finishing – kończenie

Thank you for calling. Goodbye. – Dziękuję za telefon. Do widzenia.

Ok, we will talk later. – Dobrze, porozmawiam później.

I look forward to meeting you next week. – Czekam z niecierpliwością na spotkanie w następnym tygodniu.

Have a nice day. – Miłego dnia.

 

Share