fbpx
Share

Konstrukcji there is, there are używamy, aby wyrazić, że coś gdzieś się jest, znajduje się (lub też, że gdzieś czegoś nie ma).

 

Dla liczby pojedynczej:   there is – jest, znajduje się              there isn’t – nie ma

Dla liczby mnogiej:         there are – są, znajdują się            there aren’t – nie ma

Zdania twierdzące

dla rzeczowników w liczbie pojedynczej

There is + rzeczownik w liczbie pojedynczej + reszta zdania.

There is                                       a TV                        in front of me.

Telewizor jest przede mną.  Zauważ, że kolejność wyrazów w języku polskim nie zwsze jest taka sama jak w angielskim!

Możliwa jest też ‘zamiana stron’: In front of me there is a TV.  Pamiętaj jednak, abyś nie pominął słowa ‘there’.

 

dla rzeczowników w liczbie mnogiej

There are + rzeczownik w liczbie mnogiej + reszta zdania.

There are                   4 chairs                                in my room.

W moim pokoju są (znajdują się) 4 krzesła.  Zauważ, że kolejność wyrazów w języku polskim nie zawsze jest taka sama jak w angielskim!

 

 

Zdania pytające

dla rzeczowników w liczbie pojedynczej

Is there + rzeczownik w liczbie pojedynczej + reszta zdania ?

Is there                               a TV                                in your house?

Czy w twoim domu jest telewizor?

 

dla rzeczowników w liczbie mnogiej

Are there + rzeczownik w liczbie mnogiej + reszta zdania ?

Are there                             4 chairs                  in your house?

Czy w twoim domu są 4 krzesła?

 

Zdania przeczące

dla rzeczowników w liczbie pojedynczej

There isn’t + rzeczownik w liczbie pojedynczej + reszta zdania.

There isn’t                                       a TV                        in front of me.

Nie ma telewizora przede mną. lub Przede mną nie ma telewizora.   

 

dla rzeczowników w liczbie mnogiej

There aren’t + rzeczownik w liczbie mnogiej+ reszta zdania.

There aren’t                  any chairs                         in my room.

Nie ma żadnych krzeseł w moim pokoju. lubW moim pokoju nie ma żadnych krzeseł.

 

 

Uwaga!  Nie pomyl zwrotu nie ma (there isn’t lub there aren’t) ze zwrotem on nie ma (ha hasn’t got), ponieważ to nie to samo. W zwrocie pierwszym nie mamy podmiotu, dlatego wstawić należy there. Słowa isn’t lub aren’t to forma przecząca od is i are (jest, są).

 

Kiedy już wiesz, jak wygląda budowa tej konstrukcji, sprawdź czy umiesz ją zastosować w praktyce 🙂 Zachęcam do wykonania zadań, a następnie do sprawdzenia i porównania swoich odpowiedzi z kluczem.

 

1. TRANSLATE INTO ENGLISH. Przetłumacz na j. angielski. Przykłady z (*) są podchwytliwe. Przykłady z (**) są trudniejsze od pozostałych.

1) W moim pokoju są 3 okna.

2) W tym domu jest jedna łazienka.

3) W lodówce są 2 butelki mleka.

4*) W klasie jest 12 krzeseł.

5) Czy w jego biurku jest mój ołówek?

6) Czy w moim plecaku są jakieś książki?

7) Czy w jej szafie są długie spódnice?

8) Czy w naszym domu jest telewizor?

9) Na moim biurku nie ma żadnych długopisów.

10) Nie ma żadnych nożyczek pod tym krzesłem.

11) Obok szafy nie ma kanapy.

12) Pomiędzy oknem a ścianą nie ma regału na książki.

13) Na dywanie jest pies.

14**) Za tą ścianą jest pokój mojego brata.

15) Przed tobą jest komputer.

16) Czy przede mną jest łóżko?

17) Nie ma lampy nad moją głową.

18) W rogu pokoju nie ma radio.

19) Na środku dywanu nie ma twojego kota.

20) Czy na ścianie są wasze zdjęcia?

 

 

2. INSERT THERE IS, THERE ARE, THERE ISN’T, THERE AREN’T, IS THERE?,  ARE THERE?. Wstaw THERE IS, THERE ARE, THERE ISN’T, THERE AREN’T, IS THERE?, ARE THERE?

(+) – positive sentence – zdanie twierdzące

(x) – negative sentence – zdanie przeczące

(?) – interrogative sentence – zdanie pytające

1) (+) ………………………………….. some oranges in the basket.

2) (x) …………………………………. any pencils in my pencil case.

3) (?) …………………………………  a TV in your room?

4) (x) …………………………………. a window in the corridor.

5) (+) ………………………………… some milk in the fridge.

6) (?) ………………………………… any juice in the pot?

7) (x) …………………………………. any coffee in the cupboard.

8) (x) ………………………………… a whiteboard in the class.

9) (?) ………………………………… a towel in the bathroom?

10) (+) ………………………………. a mirror in the room.

 

 

3. INSERT THERE IS, THERE ARE, THERE ISN’T, THERE AREN’TWstaw THERE IS, THERE ARE, THERE ISN’T, THERE AREN’T.

1. ………………………………… two boys on the ice rink.

.2…………………………….. any pears on the plate.

3. ………………………………………. a colourful ball under the table.

..4………………………………………………… some books on the bookshelf.

..5………………………………….. a taxi on the street.

..6………………………………………. a dog in front of the table.

..7……………………………………. five cups of coffee on the table.

…8………………………………………… some presents under the Christmas tree.

..9…………………………………………. red dices on the table.

 

Zapisz

Zapisz

Share