fbpx
Share

Przeanalizuj tabelkę i dowiedz się kiedy stosujemy określniki this, that, these, those.

liczba pojedyncza
liczba mnoga
blisko this these
daleko           that those

 

thisten, ta, to  – używamy w liczbie pojedynczej, do określenia czegoś/kogoś co/kto jest blisko np ta dziewczynka this girl

thattamten, tamta, tamtoużywamy także w liczbie pojedynczej, do określenia czegoś/kogoś co/kto jest daleko np tamta dziewczynka that girl

thesete, ciużywamy w liczbie mnogiej, do określenia czegoś/kogoś kto jest blisko np te dziewczynki  these girls

thosetamte, tamci używamy w liczbie mnogiej, do określenia czegoś/kogoś co/kto jest daleko np tamte dziewczynki those girls

Warto zapamiętać!

Słowa this that these those mogą spełniać zarówno funkcję określnika (nie zastępują one rzeczowinikow lecz je opisują np. This shoe is dirty = Ten but jest brudny  = słowo this opisuje nam następujący po nim rzeczownik, wiemy, że konkretny but jest brudny, a nie jakiś tam but), jak i zaimka (wtedy zastępuje on podmiot np. This is a shoe = It is a shoe – To jest but) Popatrz na przykłady.

this that these those jako określniki (opisują one rzeczownik, który po nich występuje. Dokładnie wskazujemy o co, czy o kogo nam chodzi):

This girl is tall.                                                  Ta dziewczynka jest wysoka.

That boy is ugly.                                               Tamten chłopiec jest brzydki.

These girls are short.                                     Te dziewczynki są niskie.

Those boys are handsome.                         Tamci chłopcy są przystojni.

this that these those jako zaimki (zastępują one podmiot):

This/that is a computer. = It is a computer.

This/that is my sister. = She is my sister.

These/those are my shoes. = They are my shoes.

These/those are my brothers. = They are my brothers.

Jak już zapewne zauważyłeś po this & that używamy is (ponieważ te słówka dotyczą liczby pojedynczej), natomiast po these & those używamy are (ponieważ słowa te dotyczą liczby mnogiej).

Czasami zdania ze słówkami this that these those będziemy tłumaczyć nieco inaczej niż zaprezentowałam powyżej. Wynika to z tego, że bywa, że trzeba ‘nagiąć’ tłumaczenie, aby brzmiało ono dobrze w języku polskim. Np.

This is an apple. To jest jabłko.

That is an apple. Tamto jest jabłko. Brzmi nienaturalnie, prawda? Lepiej więc powiedzieć Tam jest jabłko. (wiemy, że jest ono daleko). Dodatkowo, w zdaniach można spotkać słowa here, over here (tutaj) i there, over there (tam), które już w 100% precyzują nam położenie i odlegość przedmiotu czy osoby.

These are apples. To są jabłka.

Those are apples. Tamte są jabłka. I znów historia się powtarza. Tłumaczenie to jest wręcz karkołomne. Lepiej brzmi i wyraża sens Tam są jabłka. (wiemy, że liczba mnoga i że są one gdzieś daleko od nas).

1. INSERT this that these those. Short ——-> means sth/sb is close.  Long ———————-> means sth/sb is far.WSTAW this that these those. Krótka strzałka oznacza, że coś/ktoś jest blisko. Długa strzałka oznacza, że coś/ktoś jest daleko.

a)  ——-> ………………. table is dirty.

b) ———————-> …………………. glasses are broken.

c) ——–> ……………………………… windows are open.

d) ——–> ……………………………… computer is very old.

e) ———————–> ………………………. dress is beautiful!

f) ————————> ……………………….  cars are very fast.

g) ———> ……………………..  houses are expensive.

h) ————————> ………………….. scissors are sharp. Be careful!

i) ———> ………………….. book is not mine.

j) ———> ………………… flowers are beautiful.

k) ————————> …………………………… coffee machine isn’t working.

l) ———> ……………………. people aren’t my friends.

m) ————————> ………………………… child is crying.

n) ———> ………………… children are laughing.

2. REWRITE THE SENTENCES USINGPLURAL FORM. Przepisz zdania używając liczby mnogiej.

Example: This apple is red.  These apples are red.

1. That book isn’t mine.

2. This pen is orange.

3. This notebook is closed.

4. That umbrella is colourful.

5. That coat is worn-out.

6. This radio isn’t working.

7. That marker is used.

8. This website is excellent!

9. This exercise is easy.

10. That man is dangerous.

3. REWRITE THE SENTENCES USING SINGULAR. Przepisz zdania używając liczby pojedynczej.

Example: These apples are red.  This apple is red.

1. Those shoes are new.

2. Those jackets are blue.

3. These desks are cheap.

4. These glasses are dirty.

5. Those flowers are wonderful.

6. These boys aren’t naughty!

7. These women are helpful.

8. Those children are polite.

9. Those letters are not mine.

10. These crayons are blunt.

4. CHOOSE ONE OPTION. Wybierz jedną odpowiedź.

1. To jest twój cukierek.

a) This is your candy.     b) These are your candies.     c) That is your candies.

2. To są nasze buty.

a) That is our shoes.     b) These are our shoes.     c) Those are our shoes.

3. Tam są jego okulary.

a) These are his glasses over here.  b) This is his glass here.  c) Those are his glasses over there.

4. To jest samochód Marka.

a) That is Mark’s car.    b) This is Mark’s car.   c) These are Mark’s car.

5. Tam jest moja torebka.

a) That is my bag over there.    b) This is my bag over here.   c) Those is my mag over there.

6. Tam na stole są wasze kanapki.

a) This is your sandwich on the table.  b) These are your sandwiches on the table. c) Those are your sandwiches on the table.

7. To jest jej pokój.

a) That is her room.   b) This is her room.   c) Those are her room.

8. Tam jest jego pokój.

a) That is his room over there.   b) This is his room over there.   c) That is his room over here.

9. To są ich ubrania.

a) This is their clothes.    b) Those are their clothes.     c) These are their clothes.

10. Tamte ubrania są ich.

a) Those clothes are theirs.    b) That clothes are theirs.   c) These clothes are theirs.

5. MATCH THE BEGINNINGS TO THE ENDINGS. Połącz początki z końcami zdań.

1. These old books
a. their smelly socks.
2. This isb. over there isn’t fresh.
3. Those are
c. our new TV.
4. That oranged. over here are Debra’s.
5. That ise. my old jacket.
6. These aref. your trousers over there.

6. TRANSLATE FROM POLISH INTO ENGLISH. Przetłumacz z j. polskiego na j. angielski.

1. To są moje nowe kozaki.

2. Tamta kurtka nie jest moja.

3. Te cukierki są niesmaczne.

4. Tamte banany są zielone.

5. Czy ci chłopcy są szaleni?

6. Czy ta torebka jest tania?

7. Tam są moje zdjęcia.

8. To nie jest rower.

9. To nie są wasze skarpetki.

10. Tam nie ma waszych koszul.

7. CIRCLE THE CORRECT WORD. Zakreśl właściwe słowo.

1. ————————>  This/ That is a doll.

2. ——->                         These/Those are balloons.

3. ————————>  This/That is a butterfly.

4. ————————>  These/Those aren’t blue kites.

5. ——->                         This/These isn’t a crocodile.

6. ——->                         This/Those is a small car.

7. ————————>  That/Those are old books.

8. ——->                         This/These are yellow bananas.

9. ——->                          Is this/these a baby?

10. ————————> Are that/those children sad?

8. INSERT THE RIGHT WORD this that these those. Wstaw odpowiednie słowo this that these those.

a) ————————>

…………………………..

b) ——->

…………………………..

c)  ————————>

…………………………..

d)  ——-> 

…………………………..

e) ————————>

…………………………..

f)  ——-> 

…………………………..

g)  ————————>

…………………………..

h)  ————————>

…………………………..

i)  ——-> 

…………………………..

j) ————————>

…………………………..

 k) ——-> 

…………………………..

l) ——-> 

…………………………..

    

                        ZADANIA W PDF ORAZ KLUCZ ZNAJDZIESZ TUTAJ               

 

Zapisz

Share