fbpx
Share

TŁUMACZENIE FRAGMENTÓW ZDAŃ

1. I like ………………………………………………………. (spędzać czas wolny) with my friends.

2. He’s …………………………………………………………….. (zbyt młody, żeby) drink beer.

3. Maria is ………………………………………………………… (najwyższą dziewczyną w) the class.

4. …………………………………………….. (jest) a lot of cars in the city.

5. ……………………………………………… (Czyj) car is it?

6. They forgot …………………………………………….. (skontaktować się ze) me.

7. You ……………………………………….. (powinieneś uczyć się) hard.

8. Tomek will be here ………………………………………………. (za 30 minut).

9. They …………………………………………………………… (nie zamierzają) clean their room.

10. Where were you ………………………………………………………………… (w zeszłym tygodniu)?

11. My mum was …………………………………………………………………… (zła na) me.

12. I always play sport …………………………………………………….. (w poniedziałek).

13. A: Whose shoes are they?     B: ………………………………………………… (Moniki).

14. Did you sleep ……………………………………………………………. (w nocy)?

15. …………………………………………………. (Nie wolno wam używać) calculators during the exam.

16. ………………………………………………….. (Rodzice Roksany) are worried about her.

17. It was the most boring film …………………………………………………………………………….. (jaki kiedykolwiek widziałem).

18. ……………………………………………….. (Co chciałbyś) drink?

19. Who ………………………………………………………… (to zrobił)?

20. They were ……………………………………………… (nie wystarczająco bogaci, żeby ) fly to Egypt.

21. I haven’t seen my boss ………………………………………………….. (od 3 dni).

22. Do you have ………………………………………………………… (kilka) apples?

23. Auntie Ella …………………………………………………………….. (nigdy nie pije) coffee.

24. …………………………………………………………………… (Czy on kiedykolwiek) paid the bills?

25. How ……………………………………………….. (on się czuje)?

26. …………………………………………. (Ile osób) did you invite?

27. She didn’t know …….……………………………………………….. (ile pieniędzy) she spent on this new dress.

28. Bob ………………………………………………………. (jest dobry w) sport.

29. ……………………………………………….. (Ile cukru) have you got?

30. ……………………………………………………… (Siostry mojej mamy) are my best friends.

31. ………………………………………………………. (To nie są) my children’s toys.

32. ……………………………………….. (Kim) are you?

33. Tony is …………………………………………………………………… (najprzystojniejszym chłopakiem) I have ever met.

34. Who ……………………………………………… (powiedział) you about it?

35. She ……………………………………………….. (naprawdę lubi) cooking.

36. …………………………………………………. (Otwórzcie) the window, please.

37. You …………………………………………….. (musisz) to learn the poem by heart.

38. ………………………………………………………… (Wszyscy) was angry.

39. She always cleans ……………………………………………… (w piątki).

40. We visit our grandparents ………………………………………………………. (całkiem często).

41. ………………………………………………… (Nie wolno wam) smoke here.

42. They play cards ………………………………………………… (od czasu do czasu).

43. ……………………………………….. (Pojadę) there today.

44. The train ……………………………………….. (odjeżdża o) 2.15.

45. What ……………………………………………………… (robisz) tonight?

46. The book is ……………………………………….. (przed) you.

47. ………………………………….. (Jak długo) were you sleeping?

48. My sister’s boyfriend often goes skiing …………………………………………. (zimą).

49. ………………………………….. (Miłego) day.

50. See you ……………………………………………… (w następnym tygodniu).

 

PDFversion

Share