PRESENT SIMPLE TO BE all forms multiple choice | czasownik BYĆ wszystkie formy

Podziel się tym postem ze znajomymi:)

1. She ………………………………….. my sister.

a) are    b) am     c) is

 

 

2. Tomek …………………………. my brother. He ……………………….. my cousin.

a) are, isn’t     b) is, aren’t     c) isn’t, is

 

3. A: Where …………………….. you from?

    B: I ………………………… from Spain.

a) are, am    b) is, aren’t    c) am, are

 

 

4. She …………………………………. angry.

a) are     b) aren’t    c) isn’t

 

5. ……………………. you happy?

a) Are    b) Is    c) Am

 

6. Where ………………………. your mummy?

a) am    b) are   c) is

 

7. You …………………… hungry.

a) aren’t    b) is   c) isn’t

 

8. I …………………………… 12 years old.

a) are not     b) am not   c) is not

 

9. ………………….. Maria 10 years old?

a) Are   b) Is   c) Am

 

10. Maria ……………………………… from Warsaw.

a) am not    b) aren’t   c) is not

 

11. We …………………  sad.

a) are   b) am    c) is

 

12. …………………………he tired?

a) Is   b) Are   c) Am

 

13. ………………………………Tom thirsty?

a) Am   b) Are   c) Is

 

14. ……………………………… Tom and Bob friends?

a) Is   b) Are   c) Isn’t

 

15. ……………………….. your dad here?

a) Am   b) Are   c) Is

 

16.I ………………………….. not a nurse.

a) am not   b) am   c) isn’t

 

17. ………………….. I 25 years old?

a) Is   b) Are   c) Am

 

18. Justine ………………………………… a student.

a) isn’t    b) aren’t    c) are not

 

19. My mummy and my daddy ……………………….. in Paris.

a) is    b) am not    c) are

 

20. Your sister ………………………. tall.

a) aren’t    b) are   c) isn’t

Podziel się tym postem ze znajomymi:)