PAST SIMPLE was were

Podziel się tym postem ze znajomymi:)


PUT WAS or WERE. WHEN YOU SEE THE GREEN X THEN PUT THE NEGATIVE FORM. WSTAW WAS lub WERE. ZDANIA Z ZIELONYM ZNAKIEM X TO ZDANIA PRZECZĄCE.
1. Samantha …………………………… in London last year.
2. My family ……………………………. proud of me.
3. They ……………………………… tired after work.
4. I …………………………………… a happy woman.
5. …………………………….. you at school yesterday?
6. Where …………………….. Tomek last Monday?
7. You …………………. ill last week.

8. Who ………………………… he?
9. X We ………………………… together in the cinema.
10. X I ………………………………. happy in my previous job.
11. He ……………………… a football fan.
12. …………………….. she your cousin?
13. X They …………………………… angry with you.
14. ……………………. he hungry?
15. X It ………………………… a bottle of wine.
16. Why ………………………. you sad?
17. ………………… Barbara at the party?
18. What ……………….. it?
19. We ……………………….. in hospital 3 days ago.
20. X You ……………………….. full of energy last time.
21. …………….. I in church last Sunday?
22. X I …………………….. relaxed after work.
23. Where ……………………. you last night?
24. X We ……………………… in the village on Friday.
25. X George …………………….. my friend.
26. The Beatles …………………….. famous in the 60s.
27. …………………. we in the USA in 1995?
28. The nurse ……………………. patient.
29. ……………… it a cat?
30. X He …………………… a good student at school.

WORD ORDER. USTAW WYRAZY W ODPOWIEDNIEJ KOLEJNOŚCI
1. was / what / it / ? ……………………………………………………………………………………………………………………
2. on / holidays / Paris / in / was / I …………………………………………………………………………………………….
3. your / it / was / company / ? …………………………………………………………………………………………………..
4. were / school / at / naughty / they ………………………………………………………………………………………….
5. was / husband / where / your / ? ……………………………………………………………………………………………
6. unhappy / was / she / him / with …………………………………………………………………………………………….
7. it / was / when / ? …………………………………………………………………………………………………………………..
8. were / they / divorced …………………………………………………………………………………………………………….
9. he / was / angry / why / ? ……………………………………………………………………………………………………….
10. was / she / lovely / daughter / my …………………………………………………………………………………………..
11. was / Bob / not / exboyfriend / my …………………………………………………………………………………………
12. not / you / at / were / good / Spanish …………………………………………………………………………………….
13. and / were / her / Marta / husband / Moscow / in ………………………………………………………………….
14. were / they / not / sibilings ……………………………………………………………………………………………………..
15. a / housewife / was / I / not / perfect ……………………………………………………………………………………..

 

TRANSLATE INTO ENGLISH. PRZETŁUMACZ NA J.ANGIELSKI
1. Jack nie był jej mężem. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. My byliśmy zmęczeni po pracy. ………………………………………………………………………………………………………………………
3. Czy ty byłeś w szkole dzisiaj? …………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Oni nie byli chorzy. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Tina nie była zła. Ona była głodna. …………………………………………………………………………………………………………………..
6. Czy on był w Londynie w zeszłe wakacje? ………………………………………………………………………………………………………..
7. Co to było? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. Dlaczego ona była smutna? ……………………………………………………………………………………………………………………………..
9. Gdzie była Zosia? …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
10. Ja byłam smutna. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PDFversion

key

 

OPIS CZASU PAST SIMPLE ZNAJDZIESZ TUTAJ

Podziel się tym postem ze znajomymi:)