fbpx
Share

Words easily confused, to słowa często mylone przez osoby uczące się języka angielskiego. Bywa, że kilka angielskich słów ma to samo znaczenie w języku polskim, jednak używa się go w zależności od kontekstu. Dziś prezentuję słowo pożyczać. Popatrz jak można je zastosować w języku angielskim biorąc pod uwagę bardzo istotną sprawę, jaką jest kontekst.

 

 

 

lend (to)  – pożyczać komuś

I lent my car to Tom.   Ja pożyczyłem samochód Tomowi.

Can you lend me glue? Czy możesz pożyczyć mi klej?

 

borrow (from) – pożyczać od kogoś

Can I borrow your car from you? Czy mogę pożyczyć samochód od ciebie?

I borrowed $10 from my best friend. Ja pożyczyłem $10 od mojego najlepszego przyjaciela.

Share