fbpx
Share

Opportunity, capability, possibility, capacity, chance – jaka jest między nimi różnica? 

 

OPPORTUNITY – okazja, możliwość (jako warunki sprzyjające czemuś)

I didn’t have an oppotrunity to meet your wife at the party.

 

 

 

CAPABILITY – możliwość, zdolność (do czegoś)

What is your computer’s graphic capability?

 

POSSIBILITY – możliwość (jako okazja, prawdopodobieństwo jakiegoś zdarzenia)

 I thought of possibilities to study abroad.

 

CAPACITY – pojemność, zdolność, wydajność

His company works to full capacity.

                                                                                                                                                                                                                       

 

CHANCE – okazja, szansa (bardziej potoczne niż opportunity)

She had the chance to sing in the school choir.

 

OCCASION – okazja jako wydarzenie, sposobność lub ‘raz’

Her unexpected arrival was an occasion.

I have been to London on several occasions. (=kilka razy)

 

 

Share