fbpx
Share

Words easily confused, to słowa często mylone przez osoby uczące się języka angielskiego. Bywa, że kilka angielskich słów ma to samo znaczenie w języku polskim, jednak używa się go w zależności od kontekstu. Dziś prezentuję słowo nagroda. Popatrz jak można je zastosować w języku angielskim biorąc pod uwagę bardzo istotną sprawę, jaką jest kontekst.

 

 

prize – nagroda przyznawana w konkursie lub współzawodnictwie, często pieniężna, przyznawana w obecności świadków.

He won second prize in the car race.

The author won the Pultizer Prize in 2000.

 

award – nagroda za dobre osiągnięcia lub dobrze wykonane zadanie przyznawana w dowód uznania. Awards najczęściej wręczana jest podczas ceremonii. Wlicza się tu wszelkie odznaki, certyfikaty, dyplomy, trofea.

Mark got an award for best school achievements.

Lucy won the ‘Best Actress’ award.

 

reward – nagroda za zrobienie czegoś pożytecznego, otrzymuje się ją za codzienne osiągnięcia, może być słowna, w postaci pieniężnej czy awansu w pracy

Susan got a reward of $ 2,000 for giving the police the information about a serious criminal.

If you eat your soup, you will get your reward.

Share